سرطان زا بودن این قسمت از كارت شارژ !! + عکس

مجموعه : مجله خبری
سرطان زا بودن این قسمت از كارت شارژ !! + عکس
مراقب تراشیدن کارت شارژهای سرطان زا باشید.
 
طبق آخرین یافته یک موسسه پزشکی در آمریکا نوع سرطان جدید پوستی کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط اکسید نیترو سیلور ایجاد می شود.
هنگامی که کارت های شارژ تلفن همراه، و یا کارتهای اینترنت و تلفن را خریداری میکنید، قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده که سرطان زا اعلام شده است لذا توصیه شده است که خراشیدن این بخش از کارت ها را با پوست انگشتان یا ناخن انجام ندهید.
 
 سرطان زا بودن این قسمت از كارت شارژ !! + عکس

منبع: ir-tci.org