سرعت و دقت چشم هایتان را تست کنید!!

 

می تونی حرف C رو پیدا کنی؟

این یک شوخی نیست، اگه بتونی از این چند امتحان سربلند بیرون بیایی، کار چشمات خیلی درسته!!

می تونی C رو پیدا کنی؟ (تمرین خوبیه واسه چشم هات) آماده رفتن باش!

حالا!

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOC OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO

 

حالا که تونستی C رو پیدا کنی …

6 رو پیدا کن

 

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999699999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

9999999999999999999 999999999999999

 

 

حالا که6 رو پیدا کردی …

N رو پیدا کن (واقعا سخته!)

 

 

 

 

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMNMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM

 

 

N رو هم پیدا کردی؟ عجب چشمایی داری ؟

پایگاه فرهنگی هنری تکناز