سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)

شبکه تلویزیونی "خبرترک" ترکیه، با پخش گزارشی در بخش خبری نیمروزی از دزدیده شدن 18 کیلو گرم طلا از یک مغازه طلا فروشی خبر داد.

در شهر استانبول ترکیه چند نفر سارق حرفه ای مغازه ای را در جنب مغازه طلا فروشی به مدت 2 ماه اجاره می کنند.

سارقان هر روز بعد ساعت 10 شب وارد مغازه شده و شروع به کندن تونل در داخل مغازه می کردند. بعد از یک هفته موفق می شوند تونلی کوچک را به داخل مغازه طلا فروشی ایجاد کنند.

نصف شب وارد مغازه طلا فروشی شده و 18 کیلو گرم طلا را به سرقت می برند. پلیس هنوز موفق نشده سارقان را دستگیر کند.

 

سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)

سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)

سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)

سرقت حرفه ای 18 کیلو طلا (+عکس)