سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان
 
خنده دارترین تصاویر از گوشه کنار جهان امیدواریم لذت ببرید

شانس نداریم دیگه 😐

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تورو قران دانشمندان یه فکری به حال این معذل بکنین :))

بد دردیه !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با پوست پرتقال !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی دلم غش میره وقتی به این عکس نگا میکنم ^-^

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آبی ترین ماهی !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

امروز پوستتون کندست !

110 تا عکسه :)) برین پایین !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

به منه علیل کمک کنین !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شرح در عکس !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زن ، فک نکن من تنبلم

فقط انگیزه ای برای هیچ کاری ندارم 😐

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شکار صحنه !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

میدونین تو ادبیات زرافه ها ”این وجود نداره” !

چون از اون ارتفاع چیزی رو از نردیک نمیبینن ! :))

“این” میشه “اون” 😀

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

وایی مامان

بیخیال شو ! دوستام دارن نیگا میکنن !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !

نامه بنویس … به پدرسگ و مادرسگت سلام برسون !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

نوکیا از اینجا شروع به کار کرده ، بعد کم کم پیشرفت کرده :))

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

من نمیفهمم اینجا چه خبره !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بابا بزرگم کشاورزه !

بهش گفتم سر زمین حوصلت سر نمیره ؟ آهنگ گوش بده

اونم فلششو داد براش آهنگ بریزم :))

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

جرات داری دست بزن بهم

اشکتو در میارم !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آقا این عکس حکایتش اینه که من داشتم میرفتم یه سفر خارجی

بعدش توراه دیدم گوشیم نیست …. خلاصه برگشتم!

اینم سندش !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

چقد راحت بودااا !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوستی خاله ابره !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوست عزیز ، جهت اطلاع … آب قطه !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

باید خودمو به المپیک حیوانات برسونم !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از صب اعصاب نذاشته برام بیشور !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زنم طلاق میخواد 🙁

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی کسی میفهمه !؟

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یه روز خوب … به به چه هوایی !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

موتوراختور !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

قبل از شروع زندگی مشترک ، تناسب رو در نظر بگیرید !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

عکس یادگاری

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یک روز کاری در شهرداری !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با میوه ها

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار خیلی جالب دیگه !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تخلیه هوشمندانه !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

خیلی هم باحال ! ^-^

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

حال ندارم دیگه …. چرا این عکسا تموم نمیشه 🙁

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از موانع زندگی بهترین استفاده رو بکنین

دندوناتون رو هم حتما مسواک بزنین !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

با این عکس ، تمام تحقیقات و تبلیغات ضد سیگار

به فنا رفت !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تقصیر خودشونه میرن گردش منو تنها میذارن 😐

سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان