سفر وزیر دفاع ایران به افغانستان ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز