سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

با زندگی سلطان عثمان پادشاه مشهور عثمانی آشنا شوید

 

حکومت عثمانی یکی از حکومت های بزرگ و مشهور در طول تاریخ بوده است که اخیرا با ساخت فیلم هایی، اتفاقات این حکومت به تصویر کشیده شده است.

 

عثمان دوم یا عثمان جوان (زاده ۳ نوامبر ۱۶۰۴ – درگذشته ۲۰ مارس ۱۶۲۲ میلادی) سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود که از سال ۱۶۱۸ تا سال ۱۶۲۲ میلادی در قلمرو عثمانیان حکومت می‌کرد.

 

او پسر احمد اول و ماه‌فیروز خدیجه سلطان بود و به زبان‌های لاتین، یونانی، ایتالیایی، عربی، فارسی و سانسکریت تسلط داشت. او پس از خلع عمویش مصطفی اول در سن چهارده سالگی به حکومت رسید.

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

سلطان عثمان ثانی

پادشاه مشهور عثمانی

 

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

مراسم جلوس سلطان عثمان جوان، سال ۱۶۱۸

حکومت عثمانی

 

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

نگاره‌ای از عثمان دوم

 

سلطان عثمان دستور به زندانی کردن مصطفی داد و کوسم سلطان و همراهانش را به قصر عتیق در بایزید تبعید کرد. او خلیل‌پاشا وزیر مصطفی را خلع کرد و گوزلچه علی‌پاشا را به جای او به مقام وزارت رسانید.

 

در زمان عثمان، عزت افندی حق انتصاب و خلع اعضای علما را از دست داد و ریاست هیأت علما به عمر افندی واگذار شد. عثمان با صفویان در ایران قرارداد صلح بست و فعالیت‌های نظامی دولت عثمانی را علیه لهستان متمرکز کرد.

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

مسیر لشگرکشی عثمان دوم به لهستان، خوتین

 

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

ژان کارول چودکِویچ (فرمانده نظامی لهستان) در نبرد خوتین، اثر ژوزف براندت

 

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

سلطان عثمان دوم به همراه وزیر داوود پاشا در صف ینی‌چری‌ها و سپاهیان عثمانی، در راه خوتین برای جنگ با لهستان، سال ۱۶۲۱

 

لشکر سلطان عثمان به فرماندهی اسکندرپاشا، نیروهای لهستان را در سکورا در کنار رود پروس شکست داد. عثمان لهستان را در هاتین شکست داد و هاتین به قلمرو عثمانی ملحق شد.

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

داخل یکی از برج‌های زندان یدیکوله، جایی که در آن سلطان عثمان جوان توسط ینی‌چری‌ها خفه شد

 

در سال ۱۶۲۲ شورشیان ینی‌چری با تقاضای اعدام دلاورپاشا به کاخ توپ‌کاپی ریختند و وزیران عثمان را به قتل رساندند، در همین زمان عثمان هم از سلطنت خلع و سپس در زندان یدیکوله اعدام شد.

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

نقاشی‌ای از زندان یدیکوله، سال ۱۶۸۵

 

سلطان عثمان پادشاه عثمانی که بود؟

نگاره‌ای از صحنه خفه کردن سلطان عثمان خان توسط ینی‌چری‌ها در زندان یدیکوله

 

منبع : ویکی پدیا