سنجش شخصیت با چند سوال ساده

سنجش شخصیت با چند سوال ساده

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

 

سوال ها:

1. دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می كنید؟

 

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2. كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟

 

✅ مطالب مشابه : چگونه می توان اعتماد دیگران را به دست آورد؟

سوال در مورد شخصیت شناسی

دایره، مربع یا مثلث 

 

3- فرض كنید در راهرویی راه می روید .

 

دو در می بینید .

 

یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو .

 

هر دو در باز هستند . كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است.

 

آیا آن را بر می دارید ؟ 
 

علم روانشناسی

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید .

 

قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید

 

5. دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟

 

قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 

7- توفانی در راه است .

 

كدامیك را انتخاب می كنید:

 

یك اسب یا یك خانه ؟

 

✅ مطالب مشابه : گاهی خودتان را تحویل بگیرید

الویت ها در زندگی

و اما پاسخ ها:

.

.

.

.

.

..

…..

……..

1- آبی تیره :شخصیت پیچیده

 

سبز:آسان گیر و بی‌خیال

 

شفاف:به سادگی قابل درك

 

گل‌آلود: آشفته و سردرگم 
رنگ در شناخت شخصیت بسیار مهم است

2- دایره : سعی می كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.

 

مربع: خودرأی و خود محور

 

مثلث: یك دنده و لجباز

 

(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید

 

نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

 

شرح شخصیت با متد روانشناسی

4- این سئوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می كند.

 

آبی: دوستان/ روابط

 

سبز: شغل و حرفه

 

قرمز: شهوت و دلبستگی

 

سیاه: مرگ

 

سفید: ازدواج

 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

 

6- قهوه ایی : فروتن و خاكی

 

مطالب مشابه : هفت راز موثر در ارتباط موفق با دیگران

راهکار برای شناختن خود

سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز

 

سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

 

 
7- این سئوال , الویتهای شما به هنگام مشكلات را تعیین می كند.

 

اسب: همسر

 

خانه: فرزندان

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: