سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

 

این دو نفر که یکی از آنها 37 ساله بود و یکی از آنها تنها 21 سال سن داشته است، وقتی که خودروی کیت و ویلیام به جمعیت نزدیک شده است، حرکات عجیبی از خود نشان داده و خبر های جدید حاکی از این است که همچنان یکی از آنها در بازداشت بسر می برد.

در سفر تفریحی که خانواده سلطنتی انگلیس انجام داده است دیروز عروس ملکه انگلیس و همسرش ویلیام وارد سیدنی شدند.

وقتی آنها وارد منطقه کوه های آبی شدند تا از این منطقه دیدن کنند، پلیس به دو نفر مظنون شده و آنها را درست چند متر آنطرف تر از مکان کیت و ویلیام نگه داشته و آنها را بازرسی بدنی می کند.

پلیس که در میان جمعیت به دو نفر مظنون شده بود، آنها را مجبور کرد حتی لباس ها و کفش خود را در بیاورند و یک وضعیت نامناسبی بوجود آمد.

پلیس به این امر بسنده نکرد و حتی آنها را بازداشت کرد. یکی از این افراد لباس خاصی را پوشیده بود که آرم پرچم اسرائیل روی آن نصب شده بود.

این دو نفر که یکی از آنها 37 ساله بود و یکی از آنها تنها 21 سال سن داشته است، وقتی که خودروی کیت و ویلیام به جمعیت نزدیک شده است، حرکات عجیبی از خود نشان داده و خبر های جدید حاکی از این است که همچنان یکی از آنها در بازداشت بسر می برد.

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)

سوء قصد یک مرد به عروس ملکه انگلیس! + (تصاویر)