سواری بر کوچکترین خودروی جهان + تصاویر

سواری بر کوچکترین خودروی جهان + تصاویر
این خودرو رکورد دار کوچکترین خودروی جهان میباشد