سوالات زوجهای جوان از یکدیگر(قسمت چهارم)

سوالات زوجهای جوان از یکدیگر(قسمت چهارم)

می تونی از حركات من متوجه احساس من بشی؟ وقتی سكوت می كنم، چه چیز من توجه تورو جلب می كنه؟به نظرت من تو ارتباط با مردم موفقم؟ از چه لحاظی در برقراری ارتباط با دیگران موفق هستم و از چه لحاظی ضعف دارم؟

 

36-به نظرت استعداد من تو چی بیشتره؟ آیا تو هم، همین استعدادها رو داری؟ اگه نداری، دلت می خواست تو هم داشته باشی؟

 

37-به نظرت چقدر من می تونم در حل مشكلات و كشمكش های‌‌ زندگی تو، مثمر ثمر باشم؟ تحت چه شرایطی برای حل مشكلت به من رجوع می كنی؟

 

38-چطور می تونی كمكم كنی تا آدم بهتری بشم؟

سوالات زوجهای جوان از یکدیگر«قسمت چهارم»

39-نقش تو در زندگی من چقدر مهمّه؟ اصلاً ممكنه بدن تو هم زندگی من خوب و موفق از آب در بیاد؟

 

40-نظرت راجع تیپ من چیه؟ از چه لحاظ من جذاب هستم؟

 

41-كد.م كار من ممكنه باعث ناراحتی تو بشه؟

 

42-فكر می كنی معمولاًًًحرفات رو می‌گیرم؟ چقدر تو رو درك می كنم و از چه لحاظ نقطه ضعف دارم و باید بیشتر كار كنم؟

سوالات زوجهای جوان از یکدیگر«قسمت چهارم»

43-اگه نتونیم بچه دار بشیم، دلت می خواد بچه ای رو به فرزندی قبول كنیم؟اگه بتونیم بچه دار بشیم چی؟چطوره اگه حتی بتونیم بچه دار بشیم این كار رو بكنیم و بریم از پرورشگاه بچه بیاریم؟

 

44-آیا میتونی تنهایی سفر بری؟ مثلاً اگر پول كافی نداشته باشیم و علا ئق مون هم با هم فرق داشته باشه، تنهایی سفر می ری یا سعی می كنی با هم به توافق برسیم؟

 

45-از چه لحاظ ما به هم شبیه هستیم؟ از چه لحاظ با هم فرق داریم؟ دلت می خواست بیشتر به هم شبیه بودیم یا اینكه بیشتر با هم فرق داشتیم؟

 

46-به نظرت چه كتاب یا فیلمی رو من می تونم بخونم یا ببینم؟ چرا این كتاب یا فیلم رو به توصیه می كنی؟

سوالات زوجهای جوان از یکدیگر«قسمت چهارم»

47-به نظرت اگه دیدگاههای سیاسی مون با هم كاملاًفرق داشته باشه، تو تحمل می كنی؟ موضوعی هست كه فكر كنی جداً بحران ساز خواهد بود؟

 

48-به نظرت آینده زندگی مون چطوره؟ خیال می كنی می تونیم بیشتر و بهتر ادامه بدیم؟چه خیالاتی برای آینده چه تنها و چه با من در سرت هست؟

 

49-اگه مجرد بودی زنگی ات چقدر فرق می كرد؟ این اوقاتی را كه با هم سر كردیم، چطور سر می كردی؟

پایگاه فرهنگی هنری تکناز