سوتی شهرداری در بزرگراه رسالت + تصاویر

سوتی شهرداری در بزرگراه رسالت + تصاویر

بعد از نصب بیلبورد لطفا به دسته گلتان یک نگاه بیندازید! تهران اتوبان رسالت مسیر غرب به شرق تقاطع قنبرزاده ! شنبه 6 اسفند 1390 ساعت 5 و 40 دقیقه بعداز ظهر

 
سوتی شهرداری در بزرگراه رسالت + تصاویر