سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر

سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر

انتخاب: سریال ترکیه ای “حریم سلطان” که در آن تلاش شده دوران سلطان سلیمان را یک دوران بسیار متمدن نشان دهند، مملو از اشتباهاتی است که بینندگان محو داستان چندان توجهی به آن نمی کنند.

یک سایت ترکی با انتشار تصاویر زیر نوشته است:

شمعدانی سه پایه در قرن شانزدهم؟

اینگونه شمعدانیها در قرن ۱۸ ساخته شد

قرن شانزدهم و کف پوش پارکت؟!

سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر

قرن شانزدهم و پارچ آب بلوری؟

کاسه و بشقاب چینی؟

قاشق و چنگال فلزی؟

شیرینیهای مدرن؟

سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر

و از همه جالبتر مانتو و شلوار جین در قرن شانزدهم

سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر

و از آن جالبتر قابلمه آلومینیومی در قرن شانزدهم

سوتی های باورنکردنی از سریال حریم سلطان + تصاویر
 
 
 
منبع : انتخاب