سوند گذاشتن (كاتتریزاسیون)

مجموعه : پزشکی و سلامت
سوند گذاشتن (كاتتریزاسیون)

قبل از اینكه سوند را وارد مثانه بیمار كنند، مقداری ژل حاوی مواد بی حس كننده به داخل سوراخ پیشابراه گذاشته میشود.

 

این كار باعث بی حسی پیشابراه شده و نیز موجب لیز شدن راه عبور سوند میشود.

سوند گذاشتن «كاتتریزاسیون»

بعد از یك تأخیر اندك برای اینكه اجازه دهیم ماده بی حسی اثر خود را بگذارد، پزشك در یك وضعیت استریل، سوند را وارد پیشابراه و مثانه بیمار می كند.

 

گاهی اوقات سوندگیر كرده و از پیشابراه عبور نمی كند.

 

در چنین مواردی باید با سوراخ كردن پوست در قسمت پایین شكم، سوند را وارد مثانه نمود.

 

اگر چه این كار به نظر وحشتناك و ناخوشایند می آید اما وقتی مثانه بیمار پر میباشد، خیلی به پوست نزدیك شده و می توان به راحتی سوند را وارد آن كرد.

سوند گذاشتن «كاتتریزاسیون»

معمولاًً بیماران بعد از سوند گذاشتن در بیمارستان بستری می‌شوند اما میتوان انها را با همین سوند به خانه فرستاد.

 

معمولاًً باید سوند را بعد از چند روز بیرون آورد به خصوص اگر یك علت آشكار «مثل یبوست» برای بند آمدن ادرار وجود داشته باشد.

 

بعد از بیرون آوردن سوند، تعداد كمی از افراد میتوانند دوباره به راحتی ادرار نمایند.

 

با این حال، بند آمدن ادرار معمولاًً به این معنی است كه باید در آینده نزدیك بیمار
تحت عمل جراحی قرا بگیرد.

سوند گذاشتن «كاتتریزاسیون»

نارسایی كلیه ها

گاهی اوقات احتباس مزمن و بی درد همراه با نارسایی كلیه ها است و در این موارد، درمان اندكی تفاوت خواهد كرد.

 

باز هم سوند زدن لازم میباشد، اما همینكه انسداد برطرف شد، كلیه ها شروع به دفع مقادیر زیادی ادرار خواند نمود كه این مایعی كه از دست می‌رود باید جایگزین گردد، یعنی یك سرم هم باید از طریق ورید به بیمار وصل شود.

 

قبل از اینكه اقدام به عمل جراحی پروستات شود، كلیه ها باید بهبود یابند كه این كار، چندین هفته وقت نیاز دارد.

سوند گذاشتن «كاتتریزاسیون»

نتایج درمان

بعد از احتباس یا بند آمدن حاد و ناگهانی ادرار، نتایج عمل جراحی پروستات بسیار خوب میباشد.

 

وقتی احتباس مزمن، مدت زیادی طول بكشد، كشیدگی بیش از حد مثانه ممكن است كار خود را به خوبی انجام ندهد و حتی بعد از یك عمل جراحی خوب، مثانه نتواند تمام ادرار را تخلیه كند.

 

گاهی اوقات اگر به مدت چند هفته یك سوند كار گذاشته شود، وضعیت مثانه بهبود می یابد. در طی این مدت بیمار می تواند در خانه خودش باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: