سگی باوفا که از بچه گربه ها مراقبت می کند !+ تصاویر

سگی باوفا که از بچه گربه ها مراقبت می کند !+ تصاویر

به گزارش تکناز “پِپو” ، سگی نر از نژاد جک راسل تریر و ساکن ایتالیا است.

این سگ باوفا از بچه گربه ها مراقبت می کند. پِپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

 آن چه موجب شهرت این سگ شده علاقه وی به مراقبت از بچه گربه ها است. پپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

 

سگی باوفا که از بچه گربه ها مراقبت می کند !+ تصاویر

سگی باوفا که از بچه گربه ها مراقبت می کند !+ تصاویر