شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

بسیاری تنها به دنبال شغل خوب و با درآمد بالا می گردند در حالی که برخی هر کاری را انجام می دهند و هیچ محدودیتی برای خودشان ایجاد نکرده اند.

اشتغال مسئله ای است که بسیاری از جوانان با آن مشکل دارند و این روزها به یک مورد حساس در تمام دنیا تبدیل شده است.

"مت فراست" یکی از افرادی است که از انجام هیچ کاری ترس ندارد و بی پروا سراغ هر کاری رفته است. این جوان این روزها به یکی از شاغل ترین انسان های دنیا شهرت پیدا کرده است و در حالی که بسیاری حتی یک شغل درست ندارند او در طول سال گذشته 52 شغل را تجربه کرده است.

شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

او در مورد این حرکت عجیبش گفت:"زندگی در مغازه لباس فروشی و داشتن این شغل بسیار کسل کننده شده بود و تصمیم گرفتم تا راهی جدید را ادامه بدهم اما در این میان فکر انجام این حرکت به ذهنم رسید و تقریبا هر هفته شغلم را تغییر دادم."

شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

او که امسال 30 ساله شده است شغل های مختلفی از چوب بری و آهنگری تا کار درشرکت های فناوری و حتی مجری گری تلوزیون را در طول سال گذشته امتحان کرده است و برای تمامی آن ها نیز حقوقی دریافت کرده است که باعث می شود این شغل رسمیت پیدا کند.

شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

این جوان انگلیسی در میان شغل های خود پلیس را از همه سخت تر دانسته و البته شغل هایی مانند پیک پیتزا و مجری گری رادیو را آسان اعلام کرده است. البته این روزها "فارست" هیچ شغلی ندارد و تنها در خانه مانده تا در مورد آینده اش تصمیم گیری کند.

شاغل ترین جوان دنیا !+ عکس

 

باشگاه خبرنگاران