شامپانزه‌ای که 400 واژه بلد است

شامپانزه‌ای که 400 واژه بلد است

 

 
 حیوانات را دست کم نگیرید ، گاه می توانند با قدرت ذهن و توانایی های مغزی خود شما را شگفت زده کنند، شاید نتوانند با واژه هایی مشابه آنچه فراگرفته اید با شما ارتباط برقرار کنند اما برخی از آنها می توانند با زبان اشاره به راحتی صحبت کنند.
  به گزارش مهر، ممکن است زبان بومی حیوانات پیچیده به نظر بیاید اما درک زبان اشاره آنها به تدریج امکان پذیر خواهد شد و به این شکل می توان فهمید که برخی از حیوانات در این جهان وجود دارند که حتی از قدرت تفکر برخوردارند.
«فینالی مک کی» مجموعه ای از تصاویر پرتره حیواناتی که از قدرت تفکر برخوردارند به ثبت رسانده و نشریه تایم نیز به انتشار آن پرداخته تا دیدگاه خود را نسبت به توانایی های برخی از موجودات زنده تغییر دهیم.
این شامپانزه 29 ساله دامنه واژگانی در حدود 400 واژه دارد. کنزی می تواند با اشاره کردن به تعدادی از نشانه های رنگارنگ با دیگران ارتباط برقرار کند. توانایی های «کنزی» در زبان بسیار شگفت انگیز است او می تواند با همین اشاره کردن تفکر کرده و جمله سازی کند و حتی جملات ترکیبی بسازد.
صفحه نشانه هایی که او برای سخن گفتن از آن استفاده می کند تنها از واژه های ساده ای مثل دویدن یا توپ تشکیل نشده بلکه از کلماتی با کاربردهای ترکیبی و گرامری پیچیده تر مانند «از» ، «بعدا» و پسوندهایی مانند «ing» و «ed» که در زبان انگلیسی به زمان افعال دلالت دارند نیز برخوردار است.
«کنزی» همچنین می تواند تصویر خود را در آینه تشخیص دهد، توانایی که دلفینها و فیلها نیز از آن برخوردارند. تمامی این جانداران با دیدن لکه ای رنگی بر روی پیشانی خود در آینه نسبت به آن واکنش نشان می دهند. فیلها و میمونها با کمک گرفتن از دست یا خرطوم خود سعی می کنند لکه رنگی را بزدایند اما دلفینها به گونه ای تغییر موقعیت می دهند تا بتوانند زاویه دید بهتری از رنگ داشته باشند.