شباهت بیش از حد این 3 قلو، مادر را سر در گم کرده است (عکس)

شباهت بیش از حد این 3 قلو، مادر را سر در گم کرده است (عکس)

یکی از سختی های داشتن بچه های 2 قلو، 3 قلو یا بیشتر تشخیص آنها از یکدیگر است. یک مادر جوان 23 ساله از شباهت بی اندازه 3 قلویی که دارد به شدت سردرگم شده است.

 

رومن، روکو و روحان پارسال به دنیا آمدند. وقتی دیگران به مادر این سه‌قلوها از شباهت فوق‌العادۀ آنها گفتند، وی کنجکاو شد و درخواست آزمایش DNA داد.

 

جواب آزمایش باورنکردنی بود، آنها از نظر ژنتیکی دقیقاً شبیه هم بودند، اتفاقی که از هر 200 میلیون نفر ممکن است برای یک نفر اتفاق بیافتد.

شباهت بیش از حد این 3 قلو، مادر را سر در گم کرده است (عکس)

مادر سه‌قلوها می‌گوید «اوایل تشخیص آنها از هم کمی سخت بود اما من هیچ‌وقت آنها را با هم اشتباه نمی‌گیرم». او می‌گوید «هر سۀ آنها بین ابرویشان یک علامت ماه‌گرفتگی دارند، ماه‌گرفتگی رومن پررنگ‌تر از دو تای دیگر است و روحان روی پایش هم علامت ماه‌گرفتگی دارد».

شباهت بیش از حد این 3 قلو، مادر را سر در گم کرده است (عکس)

به‌نظر این مادر 23 ساله، صدای روحان بلندتر از دو قُل دیگر است و همیشه داد می‌زند، روکو معمولاً به پشت می‌خوابد اما در عین حال بسیار زرنگ و چابک است، اما رومن اغلب معترض است و ساز مخالف می‌زند. سه‌قلوها یک خواهر کوچک هم دارند.