شجاعت در برابر خطر !+ عکس

شجاعت در برابر خطر !+ عکس

شجاعت در آن نیست که انسان خطر را نبیند،

بلکه در این است که خطر را ببیند و بر آن غلبه کند

عکس نوشت

این عکس، توسط "جف ویدنر"، عکاس خبرگزاری اسوشیتد پرس گرفته شد و بسیار سریع، شهرتی جهانی یافت و بعدها به عنوان یکی از ده عکس برگزیده اعتراضی تاریخ لقب گرفت!

این مرد امروزه به مرد تانکها معروف است

 

تنهایی ، تنها تر است!

گاه

آدمی تنهاتر از آن است که سکوتش می‌گوید

گاه

تنهایی تنهاتر از آن است که دیده شود

محمدعلی بهمنی

شجاعت در برابر خطر !+ عکس

تنها نوشت

تنهایی نمی‌شود از پس تنهایی برآمد

مهدیه لطیفی

 

دلم خوش کرده …

اینجا

صدای پـا زیاد می شنوم

امّا هیچکدام تو نیستی!

دلـــــــم …

خوش کرده خودش را بـه این فکر

که شاید

پابرهنه بیایی …!!

شجاعت در برابر خطر !+ عکس

حقیقت نوشت

خودت باش!!!
کَسیم خوشش نیومد…!
نیومد…
به درک
اینجا کارگاه مجسمه سازی نیست که!