شجاعت وصف نشدنی و بی نظیر این پسر 12 ساله (عکس)

شجاعت وصف نشدنی و بی نظیر این پسر 12 ساله (عکس)
یک پسر 12 ساله با به دام انداختن یک تمساح 8 پایی به سنبل شجاهت تبدیل شده است.
چند روز گذشته که خانم هیلتون در کارولینای جنوبی به همرا دو سگش برای گردش و دیدن می رفت با یک تمساح 8 پابی روبرو شد،اگر چه خانم هیلتون از این حادثه جان سالم به در برد اما پایش به شدت آسیب دید.
نگرانی ها بعد از این حادثه شدت گرفت و اهالی این جزیره کار را به آقای مافو که به نوعی رئیس این جزیره بود واگذار نمودند.
آقای مافو برای یافتن این تمساح دست به کار شد اما قهرمان اصلی این ماجرا نوه ی 12 ساله ی وی به نام مافو است که با گیر انداختن این تمساح و بستن آن خدمت بزرگی به اهالی جزیره و پدر بزرگش نمود.
 
شجاعت وصف نشدنی و بی نظیر این پسر 12 ساله (عکس)
مردم این جزیره با تشکر از جو ،وی را ناجی خود عنوان کردند و شجاعت وی را وصف ناشدنی بیان کردند چرا که توانسته یک تمساح 8 پایی را بدون هیچ آسیب دیدگی به خانه ی اصلی خود باز گرداند.