شرح حکایت زیبای برگه و لكه

مجموعه : داستان
شرح حکایت زیبای برگه و لكه

از كوفی عنان «دبیر كل سابق سازمان ملل و برنده صلح نوبل» پرسیدند: بهترین خاطره ی شما از دوران تحصیل چه بود؟
او جواب داد: «روزی معلم علوم ما وارد كلاس شد و برگه ی سفید رنگی را به تخته سیاه چسباند. در وسط آن لكه‌ای با جوهر سیاه نمایان بود.»

 

معلم از شاگردان پرسید: «بچه ها در این برگه چه میبینید؟»

 

همه جواب دادند: «یك لكه سیاه آقا.»

 

شرح حکایت زیبای برگه و لكه

معلم با چهره ای اندیشمندانه لحظاتی در مقابل تخته كلاس راه رفت و سپس با دست خود به اطراف لكه سیاه اشاره كرد و گفت: «بچه های‌‌‌‌‌ عزیز چرا این همه ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی سفیدی اطراف لكه سیاه را ندیدید؟»
كوفی عنان می گوید: «از آن روز تلاش كردم اول سفیدی «خوبی‌ها، نكات مثبت، روشنایی ها و…» را بنگرم.»

 

شرح حكایت

حضرت امیر: اندیشه نیك و مستقیم بهترین اندیشه بشر است.
ما چطور می نگریم؟

برچسب‌ها: , ,