شرط ملکه زیبایی اعراب برای ازدواج با رونالدو (+عکس)

شرط ملکه زیبایی اعراب برای ازدواج با رونالدو (+عکس)

این خبر در رسانه های عربی در سطح وسیعی انتشار یافته است.

طبق سنت منطقه خاورمیانه، مردان از زنان خواستگاری می کنند؛ اما شیلاء سبت بحرینی خودش زحمت این کار را کشیده است!


شرط ملکه زیبایی اعراب برای ازدواج با رونالدو (+عکس)

شرط ملکه زیبایی اعراب برای ازدواج با رونالدو (+عکس)

بنا بر این گزارش، روزنامه  الرای کویت نوشت که وی گفته، با این موضوع که وی زن دوم رونالدو باشد مشکلی ندارد؛ فقط یک شرط دارد و آن این که وی علنا اعلام کند مسلمان شده است.