ششمین ازدواج رییس جمهور آفریقایی !! + عکس

مجموعه : گالری عکس روز
ششمین ازدواج رییس جمهور آفریقایی !! + عکس

 مراسم سنتی ششمین ازدواج جاکوب زوما رییس جمهور آفریقای جنوبی

داشتن یک زن هم سخت هست ولی این آقا 6 تاشو داره !

فکر کنم از مخ تعطیل کرده !