شش دلیل برای این که باید کارمان را عوض کنیم

شش دلیل برای این که باید کارمان را عوض کنیم

فکر اینکه بخواهید در این وانفسانی بیکاری و گرانی شغلتان را رها کنید و به یک فرصت شغلی بهتر فکر کنید، قطعا برایتان خوشایند نیست و حتی می تواند با استرس و فشار روحی بالایی هم همراه باشد.
کسی از شغل خوب و پردرآمد بدش نمی آید و البته همه دلشان می خواهد فضای کاری و شعلی خوبی را تجربه کنند، اما گاهی اوضاع بر وفق مراد نیست و نشانه هایی خود را نشان می دهند که به ما یادآوری می کنند، وقت عوض کردن شغل است.
در گزارش پیش رو شش دلیل برای شما می آوریم که اگر هر یک از آنها در مورد شما صادق است، بهتر است به فکر شغل دیگری باشید چون با وجود آنها وقت عوض کردن کار است.

1 – ارتباطتان با رئیستان دستخوش تغییر شده است
اگر تا پیش از این روابط کاری و شخصی با رئیستان کیفیت مطلوبی داشته و تازگی ها احساس می کنید تغییراتی کرده است، بهتر است کم کم فکر یک کار تازه را به ذهنتان راه دهید.
سپردن مسوولیت های بیشتر با منابع کمتر می تواند نمونه این تغییر رفتار باشد که به طور قطع خوشایند شما نیست،

2 – ارزش های کاری و ارزش های زندگی دیگر همسو نیستند
در صورتی که حس می کنید اهداف و ارزش های شرکت، سازمان یا نهادی که برای آن کار می کنید همسو با ارزش ها و اهداف شخصی شما نیست، با ادامه دادن به شرایط فعلی فقط از نظر روحی و ذهنی خود را خسته می کنید.
پیگیر یک کار تازه بودن سخت هست، اما سخت تر از به بازی گرفته شدن ذهن و روح شما نیست.

3 – در جلسات و تصمیم گیری ها شرکت داده نمی شوید
جلسات و تصمیم گیری هایی که تا پیش از این با حضور شما به سرانجام می رسیدند، حالا دیگر بدون شما هم می توانند به نتیجه برسند.
این امر برای شما زنگ خطر است و به شما هشدار می دهد که در غیابتان اتفاقاتی می افتد. بهتر است تا خودشان به شما نگفته اند دیگر نیایید، خودتان به فکر شغل تازه باشید.

4 – اهداف و جهت گیری های شرکت ناامید و مایوستان کرده است
انگیزه لازم برای کار کردن ندارید. این عدم انگیزه به دو دلیل است. یا اهداف و جهت گیری های شرکت خیلی بالاتر از توانایی شماست و یا برعکس بیش از حد پایین تر از آن.
در هر دو صورت ماندن شما در این کار فقط برایتان ایجاد عذاب می کند و مشکل آفرین است.

5 – به جای انجام کار خودتان، درگیر مدیریت عرصه سیاسی هستید!
اگر هر صبح به جای اینکه به فکر برنامه ریزی برای کار آن روز باشید، به این فکر کنید که چگونه در برابر این و آن بایستید و نگذارید زیرآبتان را بزنند، بدایند که وقت ترک آن کار است.
شما در چنین وضعیتی خودآگاه یا ناخودآگاه تمام انرژی خود را صرف جنگ سرد با دیگران می کنید.

6 – شور و شوقی برای کار کردن ندارید و هر روز با ترس سر کار می روید
کار وقتی خودش شما را فرانخواند بدین معناست که شما اشتیاق لازم برای کار را ندارید. ترس از خوب کار انجام ندادن، برخورد همکاران، یا حتی اخراج دلایل کافی برای این است که کارتان را عوض کنید.