شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)

شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
اگر در حال راه رفتن در خیابان هستید و ناگهان ببینید که مردی پاهایش را بغل کرده است در حالی که نیم تنه پایین او روی هوا باشد چه حالی به شما دست خواهد داد ؟
شعبده باز و کمدین معروف اندی گروس این کار جالب را بدون فاش کردن رازش در خیابان ها انجام می دهد . اندی جوری پاهای نصف شده و صاف اش را در دستان گرفته که باعث شد تا عابری در پارک بعد از دیدن وی، پا به فرار گذاشته و هنگام دویدن به زمین بخورد.
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
اغلب کسانی که اندی در مقابلشان این شعبده را انجام می دهد خانم هستند چرا که خانم ها حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشان می دهند و زودباورتر هستند .
اندی راز خود را برملا نکرده و از کاربارن خواسته تا در مورد حقه وی بنویسند.
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
شعبده بازی عجیب مردی که باعث ترس می شود (+عکس)
منبع : خبرآنلاین