شعری جالب برنامه نود !! (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
شعری جالب برنامه نود !! (طنز)

شب شده فوتبالیاش خواب ندارن ~~~~~ کاری بـــــا آفتاب و مهتاب ندارن

واسه انتظار دیگـــــــه تاب ندارن ~~~~~ میگن این برنامه ها صاب ندارن؟

 

"عادل" امشب واسه چی دیر اومده؟

 

بچه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

بحثـــــای داوری غوغــا می کنه ~~~~~ "فنایی" فیلمـــو تماشا می کنه

بازیکن خطاشـــو حاشا می کنه ~~~~~ اسلوموشن اونــو رسوا می کنه!

 

این کجاش تکله ، پسر جان ، لگده!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

این از اون یه حرف زشتی شنیده ~~~~~ "نصرتی" رو سـاق "بنگــــر"پریده

"کاظمی" گیسای "شیثو "کشیده ~~~~~ خطــــا رو "مـــرادی" گیرم ندیده

 

کمکش آخ چــــــــــرا پرچم نزده؟!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

وقتی داور یه کم آسون می گیره ~~~~~ دفاع از هافبکه نیشگـون می گیره!

جلوی چشمو یهو خون می گیره ~~~~~ یهو مصدوم پا میشه جون می گیره

 

دوربین اون بالا تـــــــو کــــار رصده

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

دوربینش شکـــــارچـی حواشیه ~~~~~ گاهی هم مشغــول دونه پاشیه

فکر نکن تــــــو این زمینه ناشیه ~~~~~ وقتی که میره ســـــراغ حاشیه

 

ده تا هم روش میذاره، گاهی صده!!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

توی تمرین "خطیبی" قدری شله ~~~~~ "واحـــدی" این روزا قــدری تپله

کار "شیری" روی "طالب لو" فوله ~~~~~ نه قبول نیس آقــا ،کی گفته گله؟

 

همــــــــه دیدن گله مردوده، رده!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

ســـــر تیم مـــــا رو پخ پخ بریدن ~~~~~ ســـــه تایی رو گلـــــــر ما پریدن

فحشمـــون دادن و مردم شنیدن ~~~~~ اینکه شش تــــــا گل ما رو ندیدن

 

همش از روی لجــــــــه یا حسده!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

این میگه: من تو رو افشا می کنم! ~~~~~ اون میگه: مشت تو رو وا می کنم!

اگــــه دعـوا داری دعـــوا می کنم ~~~~~ یه گزارش واســـــه فیفا می کنم

 

مواظب باش تــــوی دستم سنده!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

"فیروز" این ور نداره عصب-مصب ~~~~~ پریده روی هوا ســـه چار وجب!

"جلالی" افتــاده تـــوی تاب و تب ~~~~~ تو لکــه "بیژن ذوالفقــــــار نسب"

 

بحث "فرهـاد" و "امیـر" و "صمده"

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

"مس کرمان" شده فکّش پیاده ~~~~~ "سایپـا" هی باخته ولی وا نداده

"صبا باتری" میگـه شارژم زیاده~~~~~ "راه آهـن" ســــرور برج میلاده!!

 

"اکبر آقــا" کارشو خـــــــــوب بلده

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

روی سکّو یکی معقول می شینه ~~~~~ بازی رو محترمــــــــانه می بینه

اون یکی -اونکـــــه اراذل ترینه ~~~~~ پشت هم ترقه هـــاش تو زمینه

 

اونیکه ســـــــــوراخه انگار خرده!!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

اگه تیمش ببـــازه خـون می کنه ~~~~~ ولوله تـــــــــوی خیابون می کنه

دل مردم رو پریشـــــون می کنه ~~~~~ خط واحد ها رو داغـــون می کنه

 

این تماشاگـــــــــــره یا دیو و دده؟!

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

چفدَر فوتبــــال مــــا هــای لِوِله ~~~~~ تیم ملی تــــــــوی کوچه ها وله

کشتی فدراسیون تــــــــوی گله ~~~~~ چش بــــه راه ملــــــــــوان زبله

 

توی این دریـــــــا عجب جزر و مده

 

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

*

همه ی برنامـــه ها باد هــــــوا ~~~~~ شده فوتبــــال یه مریض بی نوا

رودلش هزارتـــــــــا درد بی دوا ~~~~~ ما میگیم امّـــــــا کو گوش شنوا

 

"بوالفضول"! گیر نده ، این کارا بده!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!