شناسایی دروغگو با یک نگاه

شناسایی دروغگو با یک نگاه

دروغ مفهومی است انتزاعی و انسانها تنها به دو دلیل دروغ میگویند: یا برای رسیدن به لذت بیشتر، یا اجتناب از افزایش درد و رنج. عده ی بسیار زیادی از افراد بی هیچ دلیل خاصی و تنها به خاطر تمایلات فردی، روزانه دروغ های‌ بیشماری را بر سر زبانهایشان جاری می سازند.

 

در مورد سوابق شغلی دروغ میگویند، وقتی خانم سوال می کند که لباس جدیدش زیباست «با پوزش از خانم ها» حتی بدون این‌که نیم نگاهی بیندازند، حرف او را تائید می می نمایند و … در این میان عده ای از افراد نیز هستند که تصور می‌کنند اگر دروغ نگویند نمی توانند به چیزی که می‌خواهند برسند.

شناسایی دروغگو با یک نگاه

یک چنین دروغ هایی میتواند مضر باشد. با این مقدمه اکنون می‌پردازیم به چگونگی شناسایی دروغگو و به شما یاد می دهیم که چگونه می توانید یک چنین مسئله ای را به راحتی و تنها با نگاه کردن به چشم های‌ طرف مقابل تشخیص دهید.

 

چشم آیینه ی تفکراتی است که در ذهن جریان دارد. بازتاب کلیه ی فرایندهای ذهنی را می‌توان بطور مستقیم در چشم مشاهده نمود. تحقیقاتی که در حوزه اعصاب و زبان شناسی انجام گردیده حاکی از این امر است که چشم نسبت به تفکرات مختلف ذهنی از خود واکنش های‌ متفاوت نشان میدهد.

 

به عنوان مثال اگر از شخصی بخواهید تا “یک گاو زرد” را در ذهن خود مجسم کند، میبینید که چشم های‌ خود را ابتدا به سمت بالا و سپس به طرف چپ متمایل میکند. این فرایند نشان دهنده ایجاد تصویر خیالی در ذهن فرد است.

 

البته باید دقت داشته باشید سرنخ هایی که از حالات چشم بدست می آورید تنها نشان می دهند که مغز در پاسخ به سوال شما چه واکنشی نشان میدهد، نه این‌که چه رشته افکاری به صورت حقیقی در ذهن جریان دارد. حال با تشریح مثالی که پیشتر به آن اشاره کردیم موضوع را بسط می دهیم.

 

زمانیکه از فرد می‌خواهید تا یک گاو زرد را مجسم کند، این امکان وجود دارد که او یاد زمانی بیفتد که تصویر یک گاو زرد را نقاشی کرده بوده که سبب میشود جهت مخالف «سمت بالا و راست» را نگاه کند.

شناسایی دروغگو با یک نگاه

این اطلاعات چه کمکی در زمینه شناسایی افراد دروغگو میکند؟

 

خوب فرض کنید که شوهر شما دیر به خانه آمده و از قبل به شما گفته که قصد دارد تا با دوستانش برای نوشیدن یک آب میوه بیرون برود. زمانیکه به خانه بر می گردد از او سوال می کنید: “خوش گذشت ؟” زمانیکه او پاسخ میدهد: “بله، خیلی خوب بود” شما متوجه میشوید که به سمت چپ نگاه میکند.

 

یک چنین مسئله ای نشان می دهد که این پاسخ ساختگی است چراکه جهت چشم هایش نشان از تصویر سازی خیالی در ذهنش دارد. از سوی دیگر نگاه کردن به سمت راست نشانگر یادآوری خاطرات است و نشان می دهد که او زمانی را با دوستانش  سپری کرده و آلان در حال یادآوری آنهاست پس راست می گوید.

 

دلیل وجود ندارد که در مورد این مطلب که به او خوش گذشته یا نه به شما دروغ بگوید، بنابراین شما به راحتی از روی این قضیه میتوانید تشخیص دهید که آیا با دوستانش برای صرف نوشیدنی بیرون رفته بوده یا خیر.

 

به سمت بالا و چپ

نشانگر: ساختن بصری تصویر

 

اگر از کسی بخواهید تا “یک بوفالوی بنفش” را مجسم کند، در حین فکر کردن به بوفالو چشم هایش به سمت بالا و چپ گرایش پیدا میکند و از نظر دیداری آنرا در ذهن خود به تصویر می کشد.

 

به سمت بالا و راست

نشانگر: یادآوری بصری تصویر

شناسایی دروغگو با یک نگاه

اگر از کسی بپرسید: “اولین خانه ای که در آن زندگی میکردید چه رنگی بود؟” در حالی که درگیر فکر کردن هستند، چشم هایشان ابتدا به سمت بالا و سپس راست متمایل میگردد و در طی این پروسه به یاد می آورند که زمان بچگی خانه ی انها چه رنگی بوده.

 

سمت چپ

نشانگر: ساخت آواهای شنیداری

 

اگر از کسی بخواهید تا “بلندترین صدایی که ممکن است وجود داشته باشد” را در ذهن خود مجسم کند، زمانیکه ذهن انها در حال ایجاد این صداست، چشم ها به سمت بالا متمایل می شوند.

 

سمت راست

نشانگر: به یاد آوردن آواهای شنیداری

 

اگر از کسی سوال کنید: “صدای مادربزرگت را به یاد می آوری” جهت چشم هایشان در طی فرایند یادآوری به سمت راست متمایل میگردد.

 

به سمت پایین و چپ

نشانگر: بساوایی / بویایی

شناسایی دروغگو با یک نگاه

اگر از کسی بپرسید : “آیا بوی آتشی که در اردوگاه به پا شده بود را به خاطر می آوری؟” چشمان انها به سمت مذکور متمایل می گردد. جهت چشم هنگام به خاطر آوردن احساسات، بو، و مزه اینچنین است.

 

به سمت پایین و  راست

نشانگر: مکالمه درونی

 

این مطلب نشان می دهد که فرد در حال صحبت کردن درونی با خودش است.

 

نکات نهایی

 نگاه مستقیم به سمت جلو و یا نگاهی که چشم ها در آن خیره و بدون حرکت هستند هم میتواند نشان دهنده ی دسترسی بصری باشد

 

ممکن است که در افراد چپ دست کلیه نکات ذکر شده عملکرد قرینه داشته باشند.

 

مانند کلیه ی علائم دروغگویی، برای برخورداری از تشخیص صحیح باید ابتدا از رفتارهای اولیه فرد دروغگو مطمئن شوید و بعد از روی حالت چشمانشان نتیجه بگیرید که در حال دروغ گفتن است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: