شنیدین میگن لقمه اندازه دهانت بردار ! (عکس)

شنیدین میگن لقمه اندازه دهانت بردار ! (عکس)
 
به گزارش تکناز ماموران آتش نشانی روستای Kampung Jabor واقع در 190 كیلومتری پایتخت مالزی یك مار پیتون غول پیكر را در یك بزرگراه پیدا كردند كه بدلیل اینكه یك گوسفند آبستن را بلعیده بود قادر به حركت نبود.
 
ماموران پس از چندین ساعت تلاش موفق شدند كه مار طماع رو دستگیر كنند و هنوز تصمیمی برای اینكه اونو به باغ وحش بفرستند یا اینكه دوباره به طبیعت برگردونن گرفته نشده.
 
اینم یک نمونه دیگر …
 
شنیدین میگن لقمه اندازه دهانت بردار ! (عکس)