شوخی ترسناک زنی با شوهرش ! (عکس متحرک)

شوخی ترسناک زنی با شوهرش ! (عکس متحرک)
همسر این آقا از شوهرش میخواهد که به حمام رفته و مشکلی که در آنجا بوجود آمده است را برطرف کند و در همان زمان زن قبل از شوهرش به حمام رفته و پنهان شده و در زمان مناسب شوهرش را می ترساند؟
 
 
عصر ایران