شوخی وحشتناک در آب با دوستان خود !+ تصاویر

شوخی وحشتناک در آب با دوستان خود !+ تصاویر

در تمامی مدتی که دو شناگر قصد خارج شدن از آب را داشتند با تمام وجود حضور کوسه را اعلام و عاجزانه از افراد حاضر در ساحل کمک می طلبیدند.

هنگامی که شناگر جوان که به همراه دوستان خود برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به کالیفرنیا آمده بودند با شوخی هولناک یکی از دوستان خود غافلگیر شدند.

هنگامی که دو تن از آنان وارد آب شدند دو نفر دیگر سرگرم شنا کردن شدن و با لباس غواصی وارد آب شدند. دو شناگر با دیدن باله انتهایی کوسه سفید چنان ترسیدند که تمام افراد ساحل را متوجه خود ساختند.

پس از آنکه آن دو سراسیمه از آب خارج شدند متوجه حقیقت امر شدند. با اشتراک گذاری این فیلم 40 ثانیه ای در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و یوتیوپ و تیوتر بالغ بر 100 هزار نفر آن را دیده اند.

در تمامی مدتی که دو شناگر قصد خارج شدن از آب را داشتند با تمام وجود حضور کوسه را اعلام و عاجزانه از افراد حاضر در ساحل کمک می طلبیدند.

شوخی وحشتناک در آب با دوستان خود !+ تصاویر