شورت آهنین !!!

شورت آهنین !!!

در زمان جنگهای صلیبی، جنگجویان برای جلوگیری از خیانت همسرانشان از نوعی شورت آهنی (شكل پیوست) استفاده می كردند  و به آن قفل می زدند و كلید آن را به روحانی شهر می دادند و پس از برگشتن از جنگ، كلید را پس می گرفتند كه در این رابطه جوك های مختلفی ساخته شد.

 

جوك:  یكی از جنگجویان صلیبی بعد از قفل كردن شورت همسرش، كلید آن را به روحانی شهر میده.

هنوز 500 متر دور نشده بود كه روحانی شهر نفس زنان خودشو به جنگجو می رسونه و میگه كلید اشتباهه!!!شورت آهنین !!!شورت آهنین !!!

پایگاه فرهنگی هنری تکناز