شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر
ثبت رکورد جهانی دویدن به عقب(برعکس) در مشهد توسط "ارشاد روحبخشیان" شد. وی این مسافت را در پنج ساعت و 57 دقیقه و 20 ثانیه طی كرد و این ركورد را برای اولین بار در جهان به ثبت رساند.عکس: ایرنا

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

شکستن رکورد جهانی دویدن به عقب در ایران !+ تصاویر

 

 

منبع : جذاب نیوز