صدور اجازه ازدواج برای دختری که تغییر جنسیت داده

مجموعه : مجله خبری
صدور اجازه ازدواج برای دختری که تغییر جنسیت داده
 
قاضی دادگاه خانواده با درخواست اجازه ازدواج دختری که قصد دارد به عقد پسری که تغییر جنسیت داده است درآید، موافقت کرد.
این دختر که شقایق نام دارد، چندی قبل تصمیم گرفت با دوست قدیمی اش به نام نگار که حدود دو سال پیش تغییر جنسیت داده و نامش را به اردشیر تغییر داده است ازدواج کند.

این دو از دوران تحصیل با یکدیگر دوست صمیمی بودند و بعد از عمل تغییر جنسیت تصمیم به ازدواج گرفتند اما این اتفاق نادر با مخالفت خانواده شقایق مواجه شد و او را ناچار کرد برای کسب اجازه ازدواج با همسر دلخواهش به دادگاه خانواده برود.

پس از طرح دادخواست اجازه ازدواج در شعبه 262 دادگاه خانواده، پدر شقایق گفت از آینده فرزندش بیم دارد اما اگر این وصلت از نظر پزشکی منعی نداشته باشد، او نیز موافقت می‌کند. به این ترتیب به دستور قاضی علیرضا صداقتی اردشیر از سوی متخصصان پزشکی قانونی به طور دقیق مورد معاینه گرفت.

نتیجه این آزمایش ها روز گذشته به دادگاه ارسال شد. براساس نظریه پزشکی قانونی به لحاظ پزشکی هیچ منعی برای ازدواج این دو جوان با یکدیگر وجود ندارد. بنابراین قاضی صداقتی با توجه به شرط تعیین شده از سوی پدر شقایق، اجازه ازدواج او را با اردشیر صادر کرد.