صندلی برای ترساندن افراد !+ عکس

صندلی برای ترساندن افراد !+ عکس
خلاقیت و ابتکار این مرد باعث شده که مشتریان این کافی شاپ بیشتر جذب شوند و لحظه های شادی را با این صندلی زنده سپری کنند!!
 
به گزارش تکناز: «ریک فرگوسن» که به اجرای چنین اقدامات شیطنت‌آمیزی شهرت دارد، خود را در قالب صندلی راحتی درآورده و دست‌هایش را با دو بالشت پوشانده شده است.

مراجعه‌کنندگان این کافی‌شاپ بدون آن که از این شیطنت آگاهی داشته باشند، روی آن نشسته و با یک صندلی زنده روبرو می‌شوند.