ضرب‌المثلی از شمال آفریقا

ضرب‌المثلی از شمال آفریقا

۴ – ضرب‌المثلی از شمال آفریقا

Every  beetle  is a gazelle  in the eyes  of   its mother

هر سوسکی از دید مادرش به زیبایی غزال است.

معادل فارسی :  اگر در دیده‌ی مجنون نشینی ، به غیر از خوبی لیلی نبینی.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

برچسب‌ها: