ضرب ‌المثل‌‌های جالب درمورد ازدواج !

ضرب ‌المثل‌‌های جالب درمورد ازدواج !

 
1. هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت كن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

2. مردی كه به خاطر”پول” زن می گیرد، به نوكری می رود. (ضرب المثل فرانسوی)

3. لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی)

4. زن عاقل با داماد ”بی پول” خوب می سازد. (ضرب المثل انگلیسی)

5. زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند. (ضرب المثل آلمانی)

6. شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن. (سیریوس)

7. دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. (ضرب المثل ایتالیایی)

8. در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق كن. (ضرب المثل آذربایجانی)

9. برا ی یافتن زن می ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی. (ضرب المثل چینی)

10. تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن. (ضرب المثل چینی)

11. اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر. (ضرب المثل اسپانیایی)

12. اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل تركی)

13. ازدواج مثل یك هندوانه است كه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد. (ضرب المثل اسپانیایی)

14. ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب المثل فرانسوی)

15. ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

16. ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن خواهد بود. (بورنز)

17. ازدواجی كه به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. (رولاند)

18. ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون)

19. با زنی ازدواج كنید كه اگر ”مرد” بود، بهترین دوست شما می شد. (بردون)

20. مردانی كه می كوشند زن ها را درك كنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند. (بن بیكر)

21. ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ”شجاعت”می خواهد. (كریستین)

22. با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی كن. (ضرب المثل آلمانی)

23. هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی كند. (ضرب المثل اسكاتلندی)

24. من تنها با مردی ازدواج می كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. (آگاتا كریستی)

25. هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایت ها كمتر خواهد شد. (ولتر)

 
 
برچسب‌ها: