طالع بینی جامع متولدین فصل بهار

طالع بینی جامع متولدین فصل بهار

 

بی‌حوصلگی‌ و دلتنگی،‌ یكی‌ از بزرگترین‌ مشكلات‌ شما هستند و اگر به‌ سرعت‌ راهی‌ برای‌ تسكین‌ آنها نیابید، تبدیل‌ به‌ بدجنسی‌ و منبع‌ شر میشوند.

متولدین فروردین
ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌:
ماجراجو ، پرجنب‌ و جوش‌ ، پیشگام‌ و متهور ، پر شور و شوق‌ ، اطمینان‌ بخش ، ‌پویا ، حاضرجواب ‌

 

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه ‌: 
خودخواه‌ و جوشی‌ ، عصبی‌ ، شتاب‌ زده ‌، تابع‌ امیال‌ آنی‌ ،  كم‌ صبر و طاقت ، ‌بی‌احتیاط، بی‌باك‌ و نترس

 

شخصیت کلی متولدین فروردین :
ماه‌ فروردین‌ كه‌ اولین‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ محسوب‌ میشود در حقیقت‌ زمان‌ پیدایش ‌هر شروع‌ تازه‌ است‌.

 

قوچ‌ جوان ‌، ماجراجو ، بلند پرواز ، تابع‌ امیال‌ آنی‌، پرحرارت‌ و سرشار از انرژیست‌ و هم‌ از نظر فكری‌ و هم‌ از نظر عملی پیشگام‌ است‌ و نقطه‌ نظراتی‌ عاقلانه‌ دارد و شخصی‌ خردمند محسوب‌ میشود .

 

متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ از هرگونه‌ مجادله‌ای‌ استقبال‌ میكنند و تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ تغییر عقیده‌ نمیدهند و تا به ‌اهدافشان‌ نرسند، دست‌ از تلاش‌ و كوشش‌ بر نمیدارند.
متأسفانه‌ اگر به‌ نتیجه ‌مطلوب‌ و دلخواهشان‌ نرسند خیلی‌ سریع‌ كاسه‌ صبرشان‌ لبریز میشود.

 

متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ ذاتاً افرادی‌ بی‌باك‌ و پر دل‌ و جرأت‌ زاده‌ شده ‌اند و به‌ افرادی‌ كه ‌مطیع‌ آنها هستند علاقه زیادی‌ دارند و به‌ منظور رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ از آنها نهایت‌ استفاده‌ را میبرند .

 

از آنجایی‌ كه‌ آنها به‌ سرعت‌ در عمل‌ و در احساسات‌ از حد اعتدال‌ خارج‌ میشوند، ممكن‌ است‌ برای‌ افراد تابع‌ و نیز خودشان، تولید دردسر و مشكل ‌نمایند .
آنها از انجام‌ كارهایی‌ كه‌ دلیل‌ موجهی‌ برای‌ آن‌ نمیابند و یا با آن‌ مخالفند، شدیداً سرباز میزنند و هرگز تسلیم‌ نمیشوند .

 

به‌ گونه‌ای‌ مثبت‌ و گاهی‌ منفی،‌ نگران ‌خود هستند و در ارتباط با پیشبرد كارها و موفقیت‌ هایشان‌ تا سر حد جنون‌ و آزمندی‌، متكی‌ به‌ خود و تا حدی‌ خودمحور محسوب‌ میشوند .
انرژی‌ سرشار آنها باعث‌ میشود كه‌ پرخاشگر، بی‌پروا ، جسور ، ستیزه‌ جو ، خستگی‌ناپذیر ، جنجالی ‌، اهل‌ جر و بحث ‌، سرسخت‌ ، عصبی‌ ، جوشی‌ ، زودرنج‌ و كینه‌ توز باشند، به‌ خصوص ‌اگر احساس‌ كنند كه‌ به‌ شخصیت‌ آنها توهین‌ و بی ‌احترامی‌ شده‌ است‌ .

 

شعارشان‌ در زندگی‌ « دست‌ به‌ كار شو و پیش‌ برو » است‌.

 

آنها برای‌ نشان‌ دادن ‌خودشان‌ آزادی‌ عمل‌ میخواهند و بی ‌اختیار میشوند و میخواهند در هر جمعی، ‌افكار و توجهات‌ دیگران‌ را به‌ خود جلب‌ كنند به‌ همین‌ دلیل‌ گاهی‌ اوقات‌ ناخواسته ‌ارتباط گیری‌ دیگران‌ را با خودشان‌ كاری‌ دشوار میسازند .

متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ در روابطشان‌ با دیگران‌ بی‌رو دربایستی ‌، رك ‌، بی‌پرده ‌، مستقیم‌ و واقع‌ بین‌ هستند و دوستانی‌ مطمئن ‌، سخاوتمند ، بلندنظر ، بزرگوار ، باگذشت‌ و دست ‌و دلباز به‌ شمار میروند.

آنها در عشق‌، عاطفی‌ و در عین‌ حال،‌ مشكل‌ پسند و وسواسی ‌محسوب‌ میشوند ؛ اگرچه‌ در نحوه‌ ارتباط گیریشان‌ با دیگران‌ یك‌ جنبه‌ منفی‌ دارند.

 

آنها به‌ راحتی‌ و به‌ سرعت‌ از كم‌ تحركی‌ و میانه‌ روی‌ دوستان‌ خود به‌ خشم‌ می‌آیند، ولی‌ خودشان‌ اصلاً حساسیت‌ دیگران‌ را در نظر نمیگیرند.
حتی‌ امكان‌ دارد كه‌ به بیراهه‌ بروند و دست‌ به‌ ازدواجی‌ نسنجیده‌ و زود هنگام‌ بزنند كه‌ احتمالاً عواقب‌ و پیامدهایی‌ بد به‌ بار می‌آورد.

 بهتر است‌ آنها به‌ روحیه‌ و شخصیت‌ خلاقشان،‌ آگاهی‌ كامل‌ داشته‌ باشند و آن‌ را دست‌ كم ‌نگیرند چون‌ با توجه‌ به‌ آن،‌ نه‌ تنها بیشتر میتوانند از زندگی‌ شان‌ لذت‌ ببرند، بلكه ‌دیگر هرگز توسط دیگران‌ تحت‌ فشار قرار نمیگیرند و همیشه‌ در دل‌ افراد جایی ‌دارند .

متأسفانه‌ آنها در هیچ‌ زمینه‌ای‌ سعی‌ نمیكنند كه‌ اعتدال‌ را رعایت‌ كنند یعنی‌ یا خودشان‌ از دیگران‌ كناره ‌گیری‌ میكنند و یا توسط دیگران‌ كنار زده‌ میشوند .
آنها خواهان‌ اختیار كامل‌ هستند كه‌ این‌ حالت،‌ گاهی‌ اوقات‌ برای‌ دیگران‌ ناخوشایند و قابل‌ اعتراض‌ است‌ پس‌ بهتر است‌ كه‌ احساسات‌ و عواطف‌ فرو خورده‌شان‌ را به‌ جریان‌ بیندازند و آن‌ را فراموش‌ كنند .

 لازم‌ است‌ كه‌ در امر پول‌ خرج‌ كردن‌ نیز اعتدال‌ را رعایت‌ نمایند، از عواطف‌ و احساسات‌ منفی‌ مثل‌ رنجش‌ خاطر، عصبانیت‌، بیزاری‌، حسرت‌ خوردن‌ و ترحم‌ جویی‌ اجتناب‌ ورزند و فقط آنچه‌ كه‌ برای‌ سرشت‌ و طبیعت‌شان‌ لازم‌ و ضروری‌ است‌ یعنی‌ صداقت‌ و صراحت‌ را در نظر داشته‌ باشند.

متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ از نظر ذهنی‌، واقع‌ نگر و به‌ شدت‌ طرفدار تلاش‌های‌ بی‌حاصل‌ و عبث‌ هستند.
با این‌ كه‌ حاضر جواب‌ و تیز هستند ولی‌ در عین‌ حال‌ گاهی ‌اوقات‌ بیش‌ از حد نترس‌، خوش‌ بین‌، فاقد دقت‌ لازم‌ و توانایی‌ برای‌ ارزشیابی‌ و سنجش‌ مشكلاتی‌ در زمینه‌ كار و وظیفه‌ میشوند .

 آنها باید خویشتن‌ داری‌ و خودداری‌ را تمرین‌ كنند تا بتوانند ویژگی‌ها و گرایشات‌ شخصیت‌شان‌ را نسبت‌ به ‌تفوق‌ و برتری‌ در جامعه‌ای‌ كه‌ در آن‌ زندگی‌ میكنند، نظم‌ و ترتیب‌ دهند و از ضرر و زیان‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورند.

 لازم‌ است‌ كه‌ آنها ابتدا در نظر بگیرند كه‌ به‌ خاطر چه‌ چیز و چه‌ كسی‌ در حال‌ مجادله هستند و اگر مسیرشان‌ در زندگی‌ مشخص‌ نباشد، از خودشان‌ سؤال‌ كنند و به‌ ندای ‌درونی‌ خویش‌ گوش‌ فرا دهند و مطمئناً پاسخ‌ صحیح‌ را دریافت‌ خواهند كرد .

 اگر متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ هدف‌ مشخصی‌ نداشته‌ باشند و یا فاقد انگیزه‌ و دلیل‌ خاصی‌ به‌ پیشروی‌ و مجادله‌ ادامه‌ دهند، بیشتر شبیه‌ گوسفند میشوند تا قوچ‌ و این‌ اصلاً باطبیعت‌ و سرشتشان‌ سازگاری‌ ندارد.
آنها باید به‌ نحو مؤثری‌ استوار باشند و اصلاً ترس‌ به‌ دل‌ راه‌ ندهند، چون‌ قدرت،‌ هسته ‌اصلی‌ طبیعت‌ شان‌ است‌.

 اگر آنها از درون،‌ ترس‌ و وحشتی‌ احساس‌ میكنند باید در تاریخچه‌ شخصیت‌ خویش،‌ به‌ دنبال‌ یك‌ سابقه‌ از حوادث‌ منفی‌ بگردند، مثل‌ خشونت‌ و یا مورد بدرفتاری‌ قرار گرفتن‌ و یا شاید هم‌ در بچگی ‌توسط خانواده ‌شان‌ از چیزی‌ ترسانده‌ شده‌اند كه‌ درنتیجه‌ اكنون‌ قدرت‌ استقلال‌ و قوه ی ‌ابتكارشان‌ خنثی‌ شده‌ است‌.

 این‌ حالت،‌ باز دارنده‌ اشتیاق‌ و میل‌ طبیعی‌ آنها نسبت‌ به ‌پیشبرد زندگی‌شان‌ به‌ عنوان‌ یك‌ قهرمان‌ است‌ كه‌ ذاتاً به‌ آن‌ شكل‌ متولد شده‌اند.
این‌ حالت‌ بر عكس‌ هم‌ میتواند باشد، به‌ این‌ شكل‌ كه‌ چنین‌ تأثیرات‌ منفی‌ و نامطلوبی‌ ممكن‌ است‌ قدرت‌ بیش‌ از حدی‌ به‌ آنها دهند كه‌ این‌ با نیازها و حساسیت‌های‌ ذاتی‌ شان‌ در تضاد است‌.

 اگرچه‌ قوچ‌ علامت‌ برج‌ حمل‌ است‌ ولی‌ همچنان‌ یك‌ بره‌ ی كوچك‌ و معصوم‌ در وجودشان‌ هست‌ كه‌ گاهی‌ اوقات‌ بدون‌ هیچگونه‌ مقاومتی‌ در برابر خواسته‌ها و نیازهای‌ یك‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ و با كمی‌ نشان‌ دادن‌ ملایمت‌ و بدون‌ درگیری، ‌میتوانند به‌ اهداف‌ خود رسیده‌ و موفق‌ شوند.

 آنها باید تفاوت‌ بین‌ آنچه را‌ كه‌ میتوانند باعث‌ تغییرشان‌ شوند و آنچه‌ كه‌ نمیتوانند، در نظر بگیرند و از استعداد سرشار خود در این‌ زمینه‌ بی‌بهره‌ نمانند .
البته‌ این‌ مستلزم‌ صبر و شكیبایی‌ است‌ كه‌ در این‌ صورت ‌قطعاً به‌ كمك‌ نرمی‌ و ملایمت‌ ذاتی‌ و احساسات‌ سرشارشان‌ میتوانند به‌ بزرگترین ‌موفقیت‌ها نائل‌ شوند.

 مشاغل مناسب فروردین ماه :
آنها در مقام یك ورزشكار ، كوهنورد ، پزشك ‌، كاشف‌ نظریات‌ جدید و كشف‌ سرزمین‌های‌ ناشناخته‌ و نامكشوف ‌، فضانورد ، سرباز ، دریانورد و خلبان‌ موفق‌ خواهند بود اگرچه‌ در سیاست‌ و صنعت‌ نیز میتوانند حالت ‌مرئوس‌ و فرمانبردار را ایفاء كنند.

 بیماری‌ها و مشكلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ :
نخستین‌ برج‌ منطقه‌ البروج‌ یعنی‌ صورت‌ فلكی‌ حمل،‌ بر روی‌ سر و مغز حكومت ‌میكند و گفته‌ می‌شود كه‌ آنها مستعد ابتلا به‌ انواع‌ سردرد به‌ خصوص‌ میگرن‌، آفتاب‌زدگی‌، دردهای‌ عصبی‌ و افسردگی‌ هستند.

 

سوء هاضمه‌ و اختلالات‌ گوارشی‌ و عصبی ‌نیز آنها را تهدید میکند و شتاب‌ زدگی‌ و بی ‌احتیاطی‌ و كم‌ صبر و طاقتی‌ آنها در مشغله‌های‌ كاری‌ كه‌ در مقیاس‌ وسیع،‌ جسم‌ آنها را درگیر میكند باعث‌ میشود كه‌ در خطر مواجهه‌ با انواع‌ تصادفات‌، حوادث‌ و آسیب‌های‌ جسمانی‌ باشند.

 آنها شدیداً اهل‌ افراط و تفریط هستند؛ چه‌ از نظر جسمانی‌ و چه‌ از نظر ذهنی و احساس‌ می‌كنند كه‌ تجربه‌ كردن‌ آنها فوق‌ العاده‌ به‌ حالشان‌ مفید است‌ ولی‌ اگر افراط گرایی‌ آنها آنقدر شدید شود كه‌ از حد و مرز پذیرش‌ اجتماعی‌ فراتر رود باید منتظر تجربه‌ تنهایی‌ و بی ‌كسی‌ شوند .

 علاقمندیهای متولد فروردین :
فعالیت‌ و حمله‌، اولین‌ نفر و پیشگام‌ بودن‌ در همه امور، تلاش‌ جدی‌ و رسیدن‌ به‌ قهرمانی‌ و اهداف‌ دفاعی‌ .

 بیزاریهای متولد فرردین :
انتظار كشیدن‌ و سرگردانی‌، پذیرفتن‌ شكست‌، تحمل‌ مخالفت‌ و تضاد و گوش‌ فرا دادن‌ به‌ پند و اندرز دیگران‌ .

 مشكلات‌ احتمالی‌ و شیوه‌ صحیح‌ برخورد با مشکلات :
هر كسی‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی‌ دارد و زمانی‌ كه‌ این‌ خصلت‌ها سركوب‌ و یا فروخورده‌ شوند یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتی‌ میشوند .

 توصیه‌ ما این‌ است‌ كه‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ كار ببندید و از مواجهه‌ با نتایج‌ عالی‌ آن ‌شگفت‌ زده‌ شوید :
¤ مشكل‌ : پروژه‌هایی‌ كه‌ بی‌نتیجه‌ و بی‌ حاصل‌ میمانند و شراكت‌هایی‌ مملو از درگیری‌، اصطكاك‌، مشاجره‌ و بگومگو
راه‌ حل ‌: خودتان‌ را به‌ عنوان‌ شخصی‌ صاحب‌ رأی‌ و عقیده‌ در نظر بگیرید، سپس ‌روی‌ ترغیب‌ و تشویق‌ دیگران‌ كار كنید، تا موفق‌ شوید .
حتی‌ الامكان‌ سعی‌ نمایید تا توانایی‌ و قدرت‌ « گوش‌ دادن ‌» و « حرف‌ نزدن ‌» را در خود گسترش‌ دهید.

 ¤ مشكل ‌: فقدان‌ انسجام‌ حقیقی‌ و شناسایی‌ مسیر صحیح‌ و مناسب‌. تظاهر به‌ مصمم‌ بودن‌ و عدم‌ موفقیت‌ در انتظار.

 راه‌ حل ‌: آنچه‌ ماحصل‌ عملكرد شماست‌، تنها انعكاس‌ و بازتابی‌ از قلب ‌شماست‌، بهتر است‌ بیشتر بررسی‌ نمایید و برخی‌ از مشكلات‌ شخصی‌ تان‌ را كه‌ پنهان‌ ساخته‌اید، تجزیه‌ كرده‌ و آنها را رفع‌ نمایید.

 ¤ مشكل‌ : دیگران‌ تنهایتان‌ میگذارند و در جمع‌ آنها جایی‌ ندارید چون‌ آنها نمیتوانند توجه‌ شما را به‌ خودشان‌ جلب‌ كنند و به‌ هیچ‌ طریق‌ قادر نیستند ابراز احساسات‌ كنند.

 راه‌ حل ‌: حقیقتاً لازم‌ است‌ كه‌ مفید فایده‌ باشید در غیر این‌ صورت‌ هیچ‌ كس ‌پذیرای‌ شما نخواهد بود ؛ بهتر است‌ شیوه‌ رفتاریتان‌ را مرور نمایید و خودتان‌ را جای‌ دیگران‌ بگذارید.

 ¤ مشكل‌ : بیشتر اوقات‌ اشتباه‌ میكنید و مچتان‌ باز میشود، دیگران‌ را به‌ مجادله‌ دعوت‌ میكنید و رفتار و برخوردی‌ خشن‌ در پیش‌ میگیرید، نتیجتاً سرخورده‌ و كنف‌ میشوید و به‌ غرورتان‌ لطمه‌ وارد میشود.

 راه‌ حل ‌: لازم‌ است‌ كه‌ هنر تفكر و تعمق‌ را قبل‌ از انجام‌ هر كاری‌ فرا بگیرید یعنی ‌ابتدا خوب‌ بیندیشید كه‌ دلتان‌ میخواهد چه‌ اتفاقی‌ بیفتد، سپس‌ دست‌ به‌ كار شده‌ و اقدام‌ كنید.

 
 خصوصیات‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌

 

متولدین اردیبهشت
ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ :
صبور، باپشتكار ، قابل‌ اعتماد ، مهربان‌، دلسوز و بامحبت ، ‌بااستقامت ‌، مصمم‌ و قاطع ، ‌آرام ‌، خونسرد و اطمینان‌ بخش‌

 جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ :
حسود ، انحصارطلب‌ ، غضب‌ آلود ، انعطاف ‌ناپذیر ، یكدنده ، ‌لذت‌ جو ، خودخواه‌ ، آزمند

 شخصیت کلی متولدین اردیبهشت :
متولدین‌ اردیبهشت‌ باصلابت‌، اهل‌ عمل‌، بااراده‌ و قاطع‌ هستند و درحقیقت‌ از چنان‌ قدرت‌ اراده بالایی‌ برخوردارند كه‌ نمیشود آنها را برخلاف‌ میلشان‌ وادار به ‌انجام‌ كاری‌ كرد .
آنها با طیب‌ خاطر و مشتاقانه‌، صادقانه‌ و وفادارانه‌ از شخصی‌ كه‌ به ‌او اطمینان‌ و اعتماد دارند، پیروی‌ می‌نمایند.

 

آنها افرادی‌ ثابت‌ قدم‌، متعادل‌، شهروندانی‌ مقرراتی‌ و طرفدار آرامش‌ هستند و برای‌ مادیات‌ اهمیت‌ خاصی‌ قائلند و هرگز در رابطه‌ با استفاده‌ از قدرتشان‌ برای‌ كسب‌ آرامش‌ به‌ شك‌ و تردید نمی ‌افتند.

 

آنها از نظر روحی‌ و روانی‌ خیلی‌ تیزهوش‌، واقع‌ بین‌ و معقول‌ هستند، ولی‌ درعین‌حال‌ باعقیده ‌ای‌ راسخ‌ بر نقطه‌ نظرات‌ و عقاید خود اصرار می‌ورزند و همیشه‌ تابع ‌الگوها و قالب‌های‌ پذیرفته‌ شده‌ و معتبر تجربی‌ هستند.

 

شخصیت‌ آنها قابل‌ اعتماد، تغییرناپذیر، دوراندیش‌، مقتصد، حساب‌ شده‌، دقیق‌ و جدی‌ است و در مواجهه‌ با مشكلات،‌ افرادی‌ تزلزل ‌ناپذیر هستند.
عادات‌ بد و عیوب‌ آنها در حقیقت‌ از پاكدامنی‌ و خوبی‌هایشان‌ سرچشمه‌ میگیرند و تحت‌ شرایطی خاص‌ به‌ اوج‌ خود میرسند .

 

تحت‌ این‌ شرایط نادر و استثنایی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ میتوانند با یكدندگی ‌عجیبی‌ و به‌ طرز زجرآور و آزار دهنده‌ای‌ حق‌ به‌ جانب‌ شوند و بدون‌ استفاده‌ از قدرت‌ خلاقیتشان‌ تبدیل‌ به‌ اشخاصی‌ خشك‌، سخت‌ گیر، جدی‌، مقرراتی‌، اهل‌ جرو بحث‌، خسته‌ كننده‌ و بهانه‌گیر شده‌ و به‌ یك‌ زندگی‌ یكنواخت‌ و خودبینانه‌ ادامه‌دهند.

 

اگر به‌ آنها كوچكترین‌ توهین‌ و یا بی‌احترامی‌ شود آن‌ را مدت‌ها در فكرشان ‌سبك‌ و سنگین‌ میكنند و مرتب‌ به‌ آن‌ شاخ‌ و برگ‌ داده‌ و درنهایت‌ به‌ شدت‌ آزرده‌ خاطر و خشمگین‌ می‌شوند.

 

متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ خواه‌ شخصیتی‌ مثبت‌ داشته ‌باشند و خواه‌ منفی‌، همواره‌ به‌ شخصی‌ نیازمندند كه‌ به‌ آنها آفرین‌ و مرحبا بگوید و عزت‌ نفس‌ و غرورشان‌ را تقویت‌ كند اگرچه‌ اكثر متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ تا به‌ این ‌اندازه‌ افراطی‌ نیستند.

 

آنها دوستانی‌ وفادار، صادق‌، دست‌ و دلباز، بزرگوار، بلندنظر و شدیداً عاطفی‌هستند، عمدتاً با اشخاصی‌ كه‌ در حد شأن‌ اجتماعی‌ آنها هستند، دوست ‌میشوند.
درحقیقت‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ برای‌ دوستی‌ ارزشی‌ خاص‌ قائلند و به ‌دوستانشان‌ بی‌نهایت‌ وفادار میمانند.

 

در مجموع‌ آنها رئوف‌، دلرحم‌، آرامش‌ بخش‌، دلنشین‌، باملاحظه‌، خونسرد، خوش‌ قلب‌، متواضع‌، محجوب‌، كم‌ توقع‌، با حیا و فروتن‌ هستند و خیلی‌ دیر عصبانی‌ میشوند و از دعوا و ناراحت‌ كردن‌ دیگران‌ به ‌شدت‌ اجتناب‌ ورزیده‌ و از آن‌ بیزارند.

 

اگرچه‌ اگر تحریك‌ شده‌ و كاسه‌ صبرشان‌ لبریز شود، بی‌نهایت‌ خشن‌ و تندخو میشوند، گویی‌ در آن‌ حالت‌ تمام‌ خویشتنداری ‌خویش‌ را از دست‌ می‌دهند.
همچنین‌ زمان‌ شوخ‌ طبعی‌ و بذله‌گویی‌ آنها غیرقابل ‌پیش‌ بینی‌ است‌ و اصلاً نمیتوان‌ حدس‌ زد كه‌ آنها چه‌ زمانی‌ به‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ نیاز دارند.

 

اگرچه‌ امكان‌ دارد كه‌ ظاهر فیزیكی‌شان‌ این‌ را نشان‌ ندهد ولی‌ درحقیقت‌ آنها هنردوست‌، باسلیقه‌ و هنرشناس‌ هستند و حقیقتاً از هنر و هنرمند لذت‌ میبرند، چون ‌خودشان‌ در این‌ زمینه‌ از استعداد سرشاری‌ برخوردارند و از هرچیز ناشایست‌ و زشت،‌ دوری‌ میگزینند.

 

گاهی‌ اوقات‌ به‌ چیزهای‌ بدیع‌ علاقه‌مند میشوند و عاشق ‌آرامش‌، راحتی‌، تجمل‌، غذاها و نوشیدنی‌های‌ دلچسب‌ و لذیذ هستند و سعی‌ دارند كه‌ با ذوق‌ و سلیقه‌ خاصی،‌ همه‌ چیز را گلچین‌ كنند ولی‌ متأسفانه‌ گاهی‌ اوقات‌ وسوسه ‌شده‌ و به‌ افراط كاری‌ كشیده‌ میشوند كه‌ منجر به‌ آزمندی‌ شدیدی‌ میشود.

 

متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ در محل‌ كارشان‌ اشخاصی‌ كوشا، جدی‌، سخت‌ كوش‌ و خبره ‌هستند و از اینكه‌ احتمالاً دستهایشان‌ در حین‌ كار كثیف‌ شود، اصلاً وحشتی‌ ندارند.
آنها در حین‌ كار افرادی‌ قابل‌ اعتماد، واقع‌ بین‌، هوشمند، منظم‌ و بلندپرواز هستند و به‌ راحتی‌ از مافوقان‌ و رؤسای‌ خود اطاعت‌ می‌كنند.

 

آنها اشخاصی‌ احساساتی‌ و كمی‌ هم‌ خجالتی‌ و كمرو هستند و هیچ‌ غل‌ و غشی‌ در این‌ زمینه‌ ندارند.
همسرانی‌ خانه‌ دوست‌، صادق‌، باوفا، ثابت‌ قدم‌، باملاحظه‌، دقیق‌ و والدین‌ مهربان‌ و دلسوزی‌ به‌ شمار میروند و از همسر و فرزندانشان‌ توقع‌ زیادی ‌ندارند.

 

البته‌ گهگاهی‌ بیش‌ از حد حسود و انحصارگر می‌شوند ولی‌ همیشه‌ به‌ موقع‌ به‌ دعوا خاتمه‌ داده‌ و با یك‌ شوخی‌ بجا، كینه‌ و كدورت‌ را از دل‌ همسر و فرزندانشان‌ درمی‌آورند.
اگر همسرشان‌ به‌ احساسات‌ پرشور آنها بها ندهد و آنها را برنجاند، آنها كینه‌ سختی‌ به‌ دل‌ می‌گیرند، اگرچه‌ اگر حریف‌ در این‌ طور مواقع‌ و در نیمه‌های‌ راه‌ حتی ‌كوچك‌ترین‌ تلاشی‌ بكند تا رنجش‌ و دلخوری‌ را از دلشان‌ بیرون‌ آورد، آنها بخشنده ‌و بلندهمت‌ می‌شوند.

 هیچ‌ برج‌ دیگری‌ در منطقه‌ البروج‌ نزدیك‌تر از ثور به‌ زمین‌ نیست‌ و هدف‌ و غایت ‌اصلی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ در زندگی،‌ در درجه‌ اول‌ حفظ و دفاع‌ از ثبات‌ و سلامتی ‌جسمانیست‌.
حس‌ روحی‌ و روانی‌ ذاتی‌ و درونی‌ شما برای‌ هماهنگی‌، سازگاری‌ و مثمرثمر بودن‌ بادوام‌ است‌ و هنگامیكه‌ به‌ طور كامل‌ این‌ را درك‌ كنید و همواره‌ این‌ را مدنظر داشته‌ باشید، دیگر نیازی‌ به‌ دلبستگی‌ كوركورانه‌ به‌ مال‌ دنیا و راحتی‌های ‌ظاهری‌ نخواهید داشت‌.

 اگر دریابید كه‌ این‌ آرامش‌ درونی‌ و ذاتی‌ شما، تمام‌ موارد مثبت‌ ذكر شده‌ را باعث‌ میشود، به‌ طور حتم‌ غافلگیر خواهید شد و دیگر در زندگی‌ هیچ‌ كم‌ و كسری‌ نخواهید داشت‌.
درنهایت‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ نیازمند كشف ‌حقیقی‌ترین‌، عمیق‌ترین‌، اصیل‌ترین‌ و خالص‌ترین‌ ارزش‌های‌ وجودی‌ خودشان‌ هستند.

 زمانیكه‌ آنها واقعاً چیزهای‌ ارزشمند را پیدا كنند، دیگر مجبور نخواهند بود پایبند چیزهای‌ كم‌ ارزش‌ شوند.
بزرگترین‌ و مهم‌ترین‌ گواه‌ ارزش‌ برای‌ متولدین ‌اردیبهشت‌ ماه‌ زیبایی‌ است‌ كه‌ حقیقتاً آن‌ را با تمام‌ وجود حس‌ میكنند.

 مشاغل مناسب اردیبهشت ماه :
آنها در زندگی‌ روزمره‌شان ‌افرادی‌ مسؤولیت‌پذیر و مطمئن‌ هستند و به‌ همین‌ دلیل‌ نیز احتمال‌ تغییر و تحول‌ و اخراجشان‌ از محل‌ كار، خیلی‌ كم‌ است‌.

 آنها در امر تجارت‌ و كسب‌ و كار، خلاق ‌هستند و حقیقتاً مزد پركاری‌ و خلاقیت‌شان‌ را دریافت‌ میكنند و میتوانند در بسیاری‌ از حرفه‌های‌ متعدد و گوناگون‌ به‌ اوج‌ شكوفایی‌ خود برسند .

 بانك‌ داری‌، رشته‌ معماری‌، ساختمان‌ سازی‌ و تقریباً هرنوعی‌ از كارهای‌ اداری‌ و دفتری‌، كشاورزی‌، دامداری‌، پزشكی‌، شیمی‌، صنعت‌، بیمه‌، آموزش‌ و پرورش‌، مدیریت‌، نقشه‌ برداری‌، سركارگر و سخنگو و گاهی‌ نیز به‌ طرز شگفت‌ آوری‌ در زمینه‌ موسیقی‌ و مجسمه‌ سازی‌ مهارت‌ خاصی‌ از خود نشان‌ می‌دهند.

 همچنین‌ یك‌ امانت‌دار، قیم‌ و نگهبان‌ مطلوبی‌ میتوانند باشند و به‌ عنوان‌ یك‌ سرآشپز به‌ راحتی‌ ممكن ‌است‌ شهرت‌ كسب‌ كنند.

تعدادی‌ از متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ در رشته‌ آواز خوانی،‌ آن‌چنان‌ ذوق‌ و قریحه‌ای‌ دارند كه‌ می‌توانند مشهور شوند و كاملاً در هر رشته‌ای‌ از موسیقی‌ می‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت‌ بسته‌ و گوی‌ سبقت‌ را بربایند.

 یماری‌ها و مشكلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌ :
صورت‌ فلكی‌ ثور بر گلو و گردن‌ حكم‌ میراند، در نتیجه‌ تابعان‌ آن‌ باید نسبت‌ به‌ انواع ‌عفونت‌های‌ گلو، گواتر و مشكلات‌ تنفسی‌ مثل‌ آسم‌، هوشیار و آگاه‌ باشند.

 گفته ‌میشود كه‌ آنها در خطر ابتلا به‌ انواع‌ بیماری‌های‌ اندام‌های‌ تناسلی‌، كبد، كلیه‌، آبسه‌ و رماتیسم‌ هستند و از آنجایی‌ كه‌ مستعد كم‌ تحركی‌ جسمانی‌ هستند، خیلی‌ زود افزایش‌ وزن‌ پیدا میكنند.

 علاقمندی‌های متولد اردیبهشت :
ثبات‌، جلب‌ توجه‌، چیزهای‌ طبیعی‌، زمان‌ كافی‌ برای‌ به‌ فكر فرورفتن‌ و بررسی‌، آرامش‌ خیال‌، تفریح‌ و خوشی‌

 بیزاری‌های متولد اردیبهشت :
بی‌نظمی‌، ناآرامی‌، تحت‌ فشار قرار گرفتن‌، وادار به‌ انجام‌ كار دشوار شدن‌، چیزهای‌ مصنوعی‌ یا « ساخت‌ دست‌ بشر »، عجله‌ كاری‌ و كارهای‌ هول‌ هولكی‌، در خانه‌ ماندن‌

 مشكلات‌ احتمالی‌ و شیوه‌ صحیح‌ برخورد با مشکلات :
هر كسی‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی‌ دارد و زمانی‌ كه‌ این‌ خصلت‌ها سركوب‌ و یا فروخورده‌ شوند یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتی‌ میشوند .

توصیه‌ ما این‌ است‌ كه‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ كار ببندید و از مواجهه‌ با نتایج‌ عالی‌ آن ‌شگفت‌ زده‌ شوید :
¤ مشكل ‌: از آنجاییكه‌ بیش‌ از حد احساساتی‌ هستید، بیشتر اوقات‌ تصور میكنید كه‌ از احساسات‌ پاك‌ شما سو ء استفاده‌ میشود و درحقیقت‌ سرتان‌ را شیره‌ میمالند كه‌ همین‌ باعث‌ شده‌ كه‌ از مرحله‌ پرت‌ شده‌ و یك‌ شخص‌ ساده‌ به‌ نظر بیایید.

 

راه‌ حل‌: بهتر است‌ توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ جاذبه‌ و گیرایی‌های‌ شما و آهنربای ‌وجودتان هم‌ تأثیرات‌ مثبت‌ و هم‌ تأثیرات‌ منفی‌ را به‌ خود جذب‌ میكنند بنابراین ‌باید خودتان‌ دوستانتان‌ را انتخاب‌ كنید، نه‌ اینكه‌ اجازه‌ دهید كه‌ انتخاب‌ شوید.

 

¤ مشكل ‌: احساس‌ میكنید كه‌ چیزهای‌ جسمانی،‌ جاذبه‌ و گیرایی‌ خود را از دست ‌داده‌اند و شما هرروز از دنیای‌ اطرافتان‌ بیشتر فاصله‌ میگیرید و درحقیقت‌ در میان ‌دیگر دلبستگی‌های‌ جسمانی،‌ پول‌ و مادیات‌ اهمیت‌ خود را از دست‌ داده‌اند.

 

راه‌ حل ‌: شما درحال‌ كشف‌ یك‌ هماهنگی‌ و سازگاری‌ داخلی‌ در وجودتان‌ هستید كه‌ سعی‌ دارد جای‌ مسایل‌ جسمانی‌ را با مسایل‌ روحی‌ و روانی‌ عوض‌ كند.
شما باید بگذارید این‌ هماهنگی،‌ بدون‌ آنكه‌ آن‌ قسمت‌ از وجودتان را‌ كه‌ تأمین‌ كننده ی‌ معاش ‌خانواده‌تان‌ است از بین‌ برود، به‌ راحتی‌ گسترش‌ یابد.

 

¤ مشكل ‌: ترس‌ و هراس‌ بی‌دلیل‌ از مشكلات‌، ضرر و حسادت‌ و بدگمانی‌ راجع‌ به ‌اینكه‌ دیگران‌ علیه‌ شما توطئه‌ و دست‌ به‌ یكی‌ كرده‌اند.

 

راه‌ حل‌ : شما بطور ذاتی‌ نه‌ تنها قدرت‌ جذب‌ وفاداری‌ را دارید، بلكه‌ قدرت‌ عقل ‌و خرد شما آنقدر زیاد است‌ كه‌ حقیقتاً میتوانید به‌ آنچه‌ در اطرافتان‌ در جریانست‌، آگاهی‌ یابید.
فقط باید مراقب‌ باشید تا اعتماد به‌ نفستان‌ را از دست‌ ندهید و اگر احیاناً چنین‌ اتفاقی‌ افتاد، باید هرچه‌ زودتر آن‌ را بازسازی‌ نمایید.

 

¤ مشكل ‌: نسبت‌ به‌ زندگی‌ احساس‌ افسردگی‌ و دلتنگی‌ میكنید و به‌ نظرتان‌ اطرافیان ‌و نزدیكانتان‌ مایه‌ تسلی‌ و دلداری‌ نیستند و از همه‌ چیز بیزار و ناراضی‌ هستید.
گمان ‌میكنید زندگی‌ بی‌معناست‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ خوشی‌ها و تفریحات‌ جسمانی‌ روی ‌آورده‌ و درحقیقت‌ به‌ آنها اعتیاد پیدا كرده‌اید.

 

راه‌ حل ‌: بهتر است‌ ارزش‌ مسایل‌ روحی‌ و روانی‌ و معنوی زندگی‌ را دوباره‌ بیابید.
باید كنترل‌ زندگی‌ را در دست‌ بگیرید و بدانید كه‌ خوشی‌های‌ زودگذر زندگی‌ اصلاً مهم‌ نیستند، بلكه‌ معنویات‌ هستند كه‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردارند.

 
 خصوصیات‌ متولدین‌ خرداد ماه

 

متولدین خرداد
ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی‌ متولدین‌ خرداد ماه ‌:
انعطاف ‌پذیر ، همه‌ فن‌ حریف‌ ، خوش‌ مشرب ‌، خوش‌ صحبت‌ ، بذله‌گو ، شاداب‌ ، باطراوت ‌، پرتحرك ‌، سر زنده‌ و خلاق‌

 

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ خرداد ماه‌ :
عصبی‌ و نگران‌ ، ظاهربین‌ ، بی‌ثابت‌ ، دمدمی مزاج ، ‌ناقلا ، كنجكاو  ، فضول

شخصیت کلی متولدین خرداد :
متولدین‌ خرداد  افرادی‌ دو شخصیتی‌، گریز پا، پیچیده‌ و شیفته‌ ی مخالفت‌ هستند و همین‌ خصوصیات‌ از یك‌ جنبه‌ باعث‌ حُسن‌ها و همه‌ فن‌ حریف‌ بودنشان‌ هست و از یك‌ جنبه‌ باعث‌ عیوب‌ و عادات‌ بد و بوالهوس‌ بودنشان‌ می‌باشد.

 این‌ برج‌ در ارتباط با سیاره ی‌ عطارد یعنی تیر یعنی‌ سیاره‌ بچگی‌ و نوجوانی‌ است‌ و تابعان‌ آن،‌ مستعد دارابودن‌ آداب‌ و رفتار مؤدبانه‌ و همچنین‌ اشتباهات‌ جوانان‌ هستند.

هنگامی‌ كه‌ جنبه‌ شخصیتی‌ مثبت‌شان‌ را به‌ نمایش‌ میگذارند، خیلی‌ جذاب‌ میشوند ولی امان‌ از وقتی‌ كه ‌جنبه‌ شخصیتی‌ منفی‌شان‌ را نشان‌ دهند ؛ از بد هم‌ بدتر میشوند.

 آنها درست‌ مثل ‌بچه‌ها سرزنده‌، پرشور و با نشاط هستند و درحقیقت‌ افسونگرانی‌ به‌ شمار می‌آیند كه ‌اگر شرایط به‌ نفع‌ آنها پیش‌ برود، بهترین‌ها هستند درغیر اینصورت‌ افرادی ‌خودخواه‌، خودمحور، تخیلی‌، سرسخت‌، ناآرام‌ و بی‌قرار میشوند.

 آنها با یك‌ دنیا شور و شوق،‌ فعالیت‌های‌ جدید را آغاز میكنند ولی‌ از آنجایی‌ كه‌ كمی‌ بی‌ دقت‌ و كم‌ تلاش‌ هستند و دائماً از شاخه‌ای‌ به‌ شاخه دیگر میپرند و میخواهند چیزهای‌ جدید را تجربه‌ نمایند، درست‌ مثل‌ یك‌ پروانه‌ كه‌ از روی‌ گلی‌ به‌ روی‌ گل‌ دیگر در حال ‌رقص‌ و پرواز است‌، بی‌هدف‌ و بی ‌دلیل‌ بدون‌ آنكه‌ یك‌ كار را به‌ پایان‌ برسانند، آن‌ را نیمه‌ كاره‌ رها كرده‌ و به‌ سراغ‌ كار دیگری‌ می‌روند.

 زندگی‌ به‌ نظر آنها یك‌ بازی‌ است ‌كه‌ باید همیشه‌ مملو از حركات‌ و فعالیت‌های‌ جدید و سرگرمی‌های‌ بی‌ وقفه‌ باشد و آنها فارغ‌ از كار و زندگی‌ یكنواخت‌ و عادی‌ باشند.
تغییردادن‌ ناگهانی‌ در وسط جریان،‌ یكی‌ دیگر از خصلت‌های‌ عجیب‌ و غریب‌ متولدین‌ خرداد‌ است‌ كه‌ به ‌همین‌ دلیل‌ تصمیم‌ گیری‌ و ثابت‌ قدم‌ ماندن‌، برایشان‌ دشوار میشود.

 از آنجایی‌ كه‌ آنها به‌ اندازه‌ كافی‌ خودآگاه‌ نیستند، به‌ راحتی‌ جنگ‌ و دعوا به‌ راه‌ می‌اندازند و تا جای‌ ممكن‌ می‌كوشند دارای‌ حس‌ تشخیص‌ یا تمیز بوده‌ و برحق‌جلوه‌ كنند.
خصلت‌های‌ خوب‌ آنها آنچنان‌ جذاب‌ و گیرا هستند كه‌ به‌ آسانی‌ افراد را به‌ سمت‌ خودشان‌ جلب‌ میكنند.

 آنها نسبت‌ به‌ فقرا و دردمندان‌ با محبت‌، دلسوز، ملایم‌، باگذشت‌، سخاوتمند و بانزاكت‌ هستند ولی‌ متأسفانه‌ هیچ‌ گاه‌ به‌ نتایج‌ دلخواه‌ و مطلوب‌ دست‌ نمی‌یابند، چون‌ سرزندگی‌ و نشاط بیش‌ از حدشان‌ با این‌ حالت ‌تداخل‌ میكند و درتضاد است‌.

 آنها خیلی‌ سریع‌ یاد میگیرند كه‌ از جذابیت‌ و گیرایی‌ ظاهری‌ خود، برای‌ دستیابی‌ به‌ اهدافشان‌ بهره‌ گیرند و هنگامی‌ كه‌ برای‌ پیشرفت‌ تلاش ‌می‌كنند، از هر‌ روشی‌ استفاده‌ میكنند مثل‌:دروغگویی‌، طفره‌ رفتن‌ و فرار از مورد سرزنش‌ قرار گرفتن‌، انداختن‌ گناهشان‌ به‌ گردن‌ دیگران‌ و بهره‌ جویی‌ از تمام‌ فریبایی‌ و جذابیت‌ ظاهریشان‌.

 آنها زمانی‌ كه‌ سرحال‌ و با حوصله‌ هستند، ممكن‌ است‌ برای‌ صادق‌ بودن‌ تلاش‌ نمایند ولی‌ خودخواهی‌ و درنظر گرفتن‌ منافع‌ شخصی‌شان‌ همیشه ‌بر آنها‌ غلبه‌ میكند و درحقیقت‌ فاتح‌ است‌.
اگر اوضاع‌ و شرایط باب‌ میل‌ شان‌ نباشد، درست‌ مثل‌ بچه‌ها اخم‌ میكنند، عنق‌ میشوند و خواهان‌ جلب‌ توجه‌، تعریف‌ و تمجید، صرف‌ پول‌ و انرژی‌ دیگران‌ هستند.

 آنها مثل‌ یك‌ آفتاب‌ پرست‌ هرگونه ‌تغییری‌ را در محیط اطراف‌ خود منعكس‌ میكنند و اگر عصبانی‌ و بداخلاق‌ شوند، افرادی‌ بدبین‌، ترش‌ رو، نَجوش‌ و بدعنق‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مادی‌ گرایانه‌ای‌ خود محور و خودبین‌ میشوند.

 اگر شرایط زندگی‌ واقعاً برایشان‌ دشوار شود، كاملاً قدرت‌ اراده ی ‌خویش‌ را از دست‌ میدهند و در این‌ مواقع‌ آنها كم‌ حرف‌، درون‌ گرا، كم‌ رو، نگران‌، عصبی‌، ترش رو، خشك‌، ناراضی‌، غیرقابل‌ انعطاف‌، حساس‌ و تحریك‌پذیر میشوند.

 از طرفی‌ از آنجایی‌ كه‌ همه‌ فن‌ حریف‌ هستند و مهارت‌های‌ زیادی‌ دارند، می‌توانند خیلی‌ سریع‌ انطباق ‌پذیر شده‌ و با بهره‌گیری‌ از خلاقیت‌ و هوش‌ و ذكاوت ‌موروثی‌شان‌، خودشان‌ را با دنیای‌ اطراف‌ منطبق‌ سازند و كنترل‌ اوضاع‌ را در دست ‌بگیرند.

 اكثر متولدین‌ خرداد دارای‌ هوش‌ و ذكاوتی‌ بالا و ذاتی‌ و بعضاً درخشان‌ هستند و عاشق‌ چالش‌ و مبارزه‌ مغزی‌ و هوشمندانه‌ میباشند.
اگرچه‌ تمركز حواس‌ و دقت‌ و توجهشان‌ برای‌ مدتی‌ زیاد است‌ ولی‌ متأسفانه‌ دوامی‌ ندارد.

 فرزی‌ و چالاكی‌ و انرژی‌ سرشار ذهنی‌شان‌ به‌ آنها اشتهایی‌ سیری ناپذیر برای‌ كسب‌ علم‌ و دانش‌ روز و جدید میدهد، اگرچه‌ آنها از تحمل‌ زحمت‌ و مشقت‌ علم‌ اندوزی‌ و یادگیری‌ بیزارند.
آنهاتقریباً به‌ راحتی‌ هر چیزی‌ را كه‌ لازمه‌اش‌ دارا بودن‌ هوش‌ و چابكی‌ است‌، به‌ سرعت ‌یاد میگیرند و خیلی‌ زود انواع‌ مهارت‌های‌ دستی‌ را فرا میگیرند.

 دارای‌ بینشی‌ تحلیلی‌ هستند كه‌ همین‌، آنچنان‌ توانایی‌ به‌ آنها میبخشد كه‌ به‌ راحتی‌ میتوانند هردو جنبه‌ یك‌ سؤال‌ را دریابند ولی‌ همیشه‌ تصمیم‌ گیری‌ برایشان‌ دشوار است‌.
آنها می‌توانند از هوششان‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ كمك‌ بگیرند تا دوجنبه‌ شخصیتی‌ خویش‌ را باهم‌ هماهنگ‌ كرده‌ و موفق‌ شوند.

 اگر با مشكلی‌ مواجه‌ شوند، تا زمانی‌ كه‌ راه‌ حلی ‌برای‌ آن‌ پیدا نكنند، نگران‌ میمانند و گاهی‌ برای‌ حل‌ مشكلات‌شان‌ حتی‌ فكر دیگران ‌را میدزدند، خطرها را به‌ جان‌ میخرند و خودشان‌ را در چندین‌ فعالیت‌ و كار غرق ‌میكنند تا مشكلات‌ شان‌ حل‌ شود.

 متولدین‌ خردادماه‌ ممكن‌ است‌ از نظر عاطفی‌ عمیقاً درگیر شوند ولی‌ جنبه‌ دیگر شخصیت‌شان‌ بر ضد احساساتی‌ بودن‌ آنهاست‌ و در یك‌ موقعیت‌ رمانتیك،‌ ناگهان ظاهر شده‌ و به‌ آن‌ میخندد و بیشتر اوقات‌ پیروز میشوند.

 آنها هنگامی‌ كه‌ عاشق‌ میشوند، سعی‌ دارند حتی‌ الامكان‌ آن‌ را از نظر عقلانی‌ تجزیه ‌و تحلیل‌ نمایند ولی‌ از آنجایی‌ كه‌ هیچ‌ چیز را جدی‌ نمی‌گیرند، علیرغم‌ آن‌ كه‌ ابتدا شدیداً از نظر احساسی‌ درگیر می‌شوند، ولی‌ تا هنگامی‌ كه‌ برایشان‌ تازگی‌ دارد و جدید است‌، به‌ آن‌ پایدار میمانند.

 سپس‌ چون‌ سرخوش‌ هستند، اگر احساس‌ كنند كه‌ عشق‌ برایشان‌ یكنواخت‌ و خسته‌ كننده‌ شده‌ برای‌ آنكه‌ مبادا درد و رنجی‌ را متحمل‌شوند، كم‌ كم‌ خودشان‌ را كنار میكشند.
آنها در موقعیت‌های‌ كمتر جدی‌، دوستانی‌ سرگرم‌ كننده‌ هستند البته‌ بیشتر آشنایان ‌خوبی‌ محسوب‌ می‌شوند تا دوستانی‌ خوب‌.

 حتی‌ جدی‌ترین‌ افراد متولد خرداد، هرگز كسل‌ كننده‌ و خسته‌ كننده‌ نیستند و باطناً بشاش‌ و بازیگوش‌ هستند و در جمع‌ و مهمانی‌ خوش‌ صحبت‌، مجلس‌ آرا و سر و زبان‌ دار میشوند و مثل‌ نگینی‌ میدرخشند.

 

مشاغل مناسب خرداد ماه :
متولدین‌ خرداد میتوانند در بسیاری‌ از زمینه‌ها موفق‌ باشند.
آنها می‌توانند سخنران‌ یا نویسنده‌ شوند یا به‌ عنوان‌ مناظره‌ كننده‌، دیپلمات‌ باسیاست‌ ، دبیر، شاعر، روزنامه ‌نگار یا وكیل‌ دعاوی‌ میتوانند به‌ اوج‌ شكوفایی‌ خود برسند.
در امر تجارت،‌ هر كاری‌ كه ‌مستلزم‌ حاضرجوابی‌ و چابكی‌ باشد، مناسب‌ حال‌ آنهاست‌ ؛ مثل‌ نماینده‌ و بازاریاب ‌مسافرتی‌ و خلاصه‌ تمام‌ مشاغلی‌ كه‌ در ارتباط با عموم‌ و صحبت‌كردن‌ است‌.

 از آنجایی‌ كه‌ آنها منصف‌، بی‌طرف‌، منطقی‌، اهل‌ استدلال‌ و تحلیل‌ گر هستند، میتوانند دانشمندانی‌ موفق‌ شوند بخصوص‌ در زمینه‌های‌ پزشكی‌ و ستاره‌شناسی‌ و نجوم‌.

همچنین‌ میتوانند در نیروهای‌ مسلح‌ به‌ مقامات‌ بالا برسند چون‌ خطر را جدی‌ نمیگیرند و میتوانند به‌ راحتی‌ یك‌ سابقه‌ در زمینه‌ ایثار و ازخودگذشتگی‌ نسبت‌ به‌ وظایف‌ و اعمال‌ حماسی‌ و قهرمانانه‌ كسب‌ كنند.

 در زمینه‌ ی هنر نیز در رشته‌های‌ موسیقی‌، نقاشی‌ و مجسمه‌سازی‌ می‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت ‌ببندند.
آنها میتوانند محققان‌ و پژوهشگرانی‌ قوی‌ باشند اما متأسفانه‌ گهگاهی‌ نیز از جنبه‌ منفی،‌ ممكن‌ است‌ دست‌ به‌ كلاهبرداری‌، سرقت‌ و حتی‌ جادو و جنبل‌ بزنند و به‌ انحطاط كشیده‌ شوند.

 بیماری‌ها و مشكلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ خردادماه ‌:
صورت‌ فلكی‌ جوزا بر بازوها، شانه‌، دست‌ها، ریه‌ و سیستم‌ عصبی‌ حكمرانی‌ میكند .
متولدین‌ خرداد باید از اتفاقاتی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ برای‌ قسمتهای‌ بالای‌ بدن‌ رخ‌ دهد و همچنین‌ بیماری های‌ عصبی‌ و ریوی‌ مثل‌ زكام‌ و برونشیت‌ هوشیار و آگ