طراحی لباس جدید مهمانداران هواپیمایی ترکیه (عکس)

مجموعه : مجله خبری
طراحی لباس جدید مهمانداران هواپیمایی ترکیه (عکس)
انتشار عکس های زیر در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی از لباس طراحی شده جدید برای مهمانداران خطوط هواپیمایی دولتی ترکیه بحث های زیادی برانگیخته است.

 
منبع : عصر ایران