طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)

طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
 
هنر نقاشی فقط در قلم و مداد و … معنی نمیگیرد . در بسیاری از مواقع خیلی ها سعی می کنند بدون استفاده از این ابزار نیز به ایجاد آثار هنری بپردازند.
پرتره ای که با استفاده از اثر انگشت کشیده شده و از دور مانند یک عکس بزرگ به نظر می رسد را ببینید. این سبک نقاشی Fingerpainting نام دارد و در اواسط دهه ی 1980 توسعه یافته است.

طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
در این روش هنرمند تنها با نوک انگشتان رنگی نقاشی را ایجاد می کند، با تغییر فشار انگشتان در قسمت های مختلف بوم نقاشی می توان حالت های مختلف عکس را ایجاد کرد.
طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)
طراحی نقاشی زیبا با استفاده از اثر انگشت (تصویری)