طراح مطرح ایرانی در بوگاتی ! + تصاویر

طراح مطرح ایرانی در بوگاتی ! + تصاویر
بوگاتی زیر تیونینگ شده توسط هنرمند و طراح مطرح ایرانی، آقای منصوری است.
 
 
طراح مطرح ایرانی در بوگاتی ! + تصاویر
 
طراح مطرح ایرانی در بوگاتی ! + تصاویر
 
طراح مطرح ایرانی در بوگاتی ! + تصاویر