طریقه ی عجیب مدرسه رفتن این دختر + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
طریقه ی عجیب مدرسه رفتن این دختر + تصاویر

 

53 سال پیش زمانی که یک دختر بچه سیاه پوست راه مدرسه اش را می رفت از آرامش و آسایش همیشگی خبری نبود ،در اطراف این کودک خردسال جمعیت های عظیمی آن هم عصبانی وی را بدرقه می کردند.


همین امر عاملی شد تا آن روز این کودک تنها به مدرسه نرود و چند مارشال نیز وی را همراهی کنند.


علت این همه شلوغی چیزی نبود جز ورود یک سیاه پوست در مدرسه سفید پوستان ،از آن روز ها در ایالات متحده 53 سال گذشته و تنها یکی از مارشال ها به نام چارلز بورک 91 ساله زنده مانده است ،تا دست دختر 6 ساله ی آن روز ها که الان 60 سال سن دارد را گرفته و به طور نمادین سالگرد این اتفاق شکوهمند را برای همه زنده نماید.
 

 طریقه ی عجیب مدرسه رفتن این دختر + تصاویر

 طریقه ی عجیب مدرسه رفتن این دختر + تصاویر