طناب بازی همسر اوباما (عکس)

طناب بازی همسر اوباما (عکس)
 
جالب توجه این است که همسر اوباما بدون حضور همسر رئیس جمهور چین به پیاده روی روی دیوار چین رفته است.
 
میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا در یک سفر ۱ هفته ای در چین به سر می برد و جالب توجه اینجاست که بدون حضور همسر رئیس جمهور چین به پیاده روی روی دیوار چین رفته است.
 

  طناب بازی همسر اوباما (عکس)

منبع: کمونه