طنز: قبل افطار و بعد افطار

مجموعه : مطالب طنز
انشا الله که شما جزء این دسته نباشید و این ماه عزیز را با کم خوری سپری کنید تا یک استراحتی به بدن خودتون بدهید !!!
 

طنز: قبل افطار و بعد افطار