طولانی ترین دوره بارداری یک جاندار

طولانی ترین دوره بارداری یک جاندار

سمندر سیاه آلپ با نام علمی (Salamandra atra ) یک سمندر براق میباشد که در شرق و مرکز رشته کوههای آلپ و در بلندی های بالای 700 متر یافت میشود.سمندر بزرگسال بین 9 تا 14 سانتی متر درازای آن میباشد و طول عمر آنها کمتر از 10 سال میباشد.این جانور یک دوزیست و زنده زا( ovoviviparous amphibian) میباشد.(جانورى که دردرون شکم تخم مى گذارد و بچه خود را درهمان جا ازتخم بیرون مى آورد).

طولانی ترین دوره بارداری یک جاندار

سمندر سیاه آلپ

این سمندر دارای طولانی ترین دوره بارداری میباشد که در بلندیهای 650 تا 1000 متری بارداریش 2سال و در بلندی های 1400 تا 1700 متری بارداریش 3 بیش از  سال طول میکشد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز