ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس

مجموعه : جامعه و سیاست
ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس
تعیین نوع تنبیه در محیط های آموزشی از سوی قانون گذاران نشان دهنده ی اهمیت آرامش روحی و روانی دانش آموزان در کلاس درس است اما شکستن این قوانین در یکی از مدارس چین پیامد های بدی داشته است.

به گزارش تکناز به نقل از روزگار نو یک معلم چینی کاملأ ظالمانه بچه های مدرسه ابتدایی را تنبیه میکند تا جاییکه خشم مردم چین و اعتراض های جهانی را در پی داشته است.


در کلاس این معلم چینی اگر بچه ای جیغ بزند معلم او را با گوش هایش از روی زمین بلند می کند و در تصاویر زیر انواع و اقسام تنبیه های کلاسی این معلم به چشم می خورد .

در این کلاس درس بچه ها با کوچک ترین بی نظمی تنبیه که نه ،با شکنجه روبرو  می شوند ،برخی از این تنبیه ها یادآور شکنجه های سازمان های جاسوسی است .

بستن دهان بچه ها با نوار چسب،قرار دادن سطل زباله روی سر بچه ها و سایر تنبیه هایی که تنها در این کلاس درس رایج است به روح و روان شاگردان کلاس آسیب زیادی رسانده است.

ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس
یکی از والدین بیان می کند وقتی دختر کوچک من در کلاس نتوانست تا ده بشمرد این معلم ظالم 43 سیلی به صورت دختر بچه من زده است.

پخش تصاویر تنبیه بدنی در یکی دیگر از مدارس چین نیز در روزهای اخیر خشم عمومی را به همراه داشته است و از مسئولین مدارس خواسته شده پیگیری های لازم را در خصوص معلمان ظالم انجام دهند.
ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس

ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس

ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس

ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس

ظالم ترین معلم زن جهان باعث خشم مردم شد !+ عکس