عاشقانه:۹ راه برای رومانتیک بودن

مجموعه : عاشقانه
عاشقانه:۹ راه برای رومانتیک بودن

بسیاری از افراد بطور خدادادی دارای استعداد برای انجام رفتارهای رمانتیک می باشند. حتی بی احساس ترین انسانها نیز می توانند میز شام رمانتیکی را تدارک دیده، بدون دلیلی خاص گـل بـه خـانه آورده و یا به یکباره شروع به تحسین و تمجید از همسرشان بنمایند.

در زیر پیشنهادات ساده ای ارائه شده اند که براحتی و بدون زحـمت بـسیـار مـی توانید همسر خود را تحت تاثیر قرار دهید. برای اینکار آماده شوید.

لیستی را تهیه کنید:

لیستی از مناسبتهای گوناگـون از قـبـیل تـاریخ اولیـن روزی که همدیگر را ملاقات کردید، سالروز ازدواج و تاریخ تولد، را تهیه نمایید. در ایـن روزهـا کـمی آب و رنگ به زندگی خود دهید. غذایی مخصوص درست نمایید (و یا سـر راه از بـیـرون تـهیه کنید). برای او کارت تبریک خریده و یا نامه ای کوتاه برایش بنویسید تا بفهمد که فراموشش نکرده اید.

بسلامتی او بنوشید:

هنگامی که سر میز شمام می نشینید، بـسلامـتی هم بنوشید. حتما نباید مشروبات الکلی باشد، یک لیوان آب خـنـک یـا چـای نـیـز هـمـان کـار را انـجـام می دهد. جمله ای عاشقانه به او گفته و به سلامتی آن بنوشید.

جلو رفته و او را نوازش کنید:

از قدرت نوازش استفاده کرده تا خاطره ای ماندگار را برای او در طول روز باقی بـگـذاریـد. چنین چیزی نیست که بگوییم برای بوسیـدن هنـگام خـداحافـظی و رفتـن از خـانه وقـت و نیز زمان برگشتن، وقت نداریم. همـچـنـیـن در آغـوش کشـیدن یـکـدیـگر بـعد از یک روز پردغدغه عملی در خور تقدیر است.

یک آلبوم عکس تهیه کنید:

همیشه عکس بگیرید. دوربـیـن خـود را فـقط برای روزهای تعطیل و مناسبت های خاص مورد استفاده قرار ندهید. آلبوم عکسی از زنـدگی روزمـره خـود ایـجاد نـمـایـید. هر دوی شما بعدها گرمی لحظات با هم بودن را هنگامی که به آن تصاویر نگاه میکنید، تحسین خواهید کرد.

از چیزهای جالب نوت برداری کنید:

هر روز چیزی را برای او کنار بگذارید. یک مـقاله شنیدنی از روزنامه، لینکی در یک سایت و یا داستانی که در محل کارتان شـنـیـده ایـد. او از ایـنـکه در طـول مـدت روز بـه فـکـرش بوده اید از شما قدر دانی خواهد کرد.

فکور باشید:

هر روز کاری فکورانه برای وی انـجـام دهـیـد. از درسـت کـردن یـک اسـتکان قهوه گرفته تا چسباندن یک یادداشت عاشقانه به کیف او و یا قـرار دادن شـکـلات مـورد عـلاقـه اش در کنار بالش پیش از وقت خواب. هر فردی عاشق برخورد با چیزهای غافل گیرانه رومانتیک می باشد.

به سر و وضع خود برسید:

بگـذاریـد شـمـا را در بـهـتـرین حالت ببیند. ایـن اشـتـبـاه اسـت که فقط هنگام ملاقات با غریبه ها آراسته و مرتب بـاشـیم. اغـلب زنان دوست دارند همسرشان را تمیز، مرتب و در شیک ترین لباسها ببینید.

در مورد خلق و خوی خود با او صحبت کنید:

با او صادقانه در مورد احساسات خود صحبت کنید. اگر دچار استرس یا ناملایمات زندگی می باشید، آنها را با او مطرح کنید. همسرتان صادقت شما را تحصین نموده و وقـتـی با ناراحتی وارد منزل می شوید، آن را یک مسئله شخصی تلقی نخواهد نمود.

در مورد اتفاقات روز بحث کنید:

در کنار هم نشسته و اتقافاتی را که در طی روز برایتان رخ داده، بـازگـو نـمایید. گذراندن وقت جدا از هم باعث میگردد که بیشتر یکدیگر را تحسین نمایید…

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز