عاشقی بد دردیه (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
عاشقی بد دردیه (طنز)

یه روزی آقای کلاغ ، به قول بعضیا زاغ

رو دوچرخه پا میزد ، رد شدش از دم باغ

پای یک درخت رسید ، صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا ، صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ ، بال و پر ، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو می‌کرد ، آب می‌کردش دل سنگ

 
عاشقی بد دردیه (طنز)

قلب زاغ تکونی خورد ، قناری عقلشو برد

توی فکر قناری ، تا دو روز غذا نخور

روز سوم کلاغه ،‌رفتش پیش قناری

گفتش عزیزم سلام ، اومدم خواستگاری!

عاشقی بد دردیه (طنز)

نگاهی کرد قناری ، بالا و پایین، راست و چپ

پوزخندی زد به کلاغ ، گفتش که عجب! عجب

منقار من قلمی ، منقار تو بیست وجب

واسه جی زنت بشم؟ مغز من نکرده تب

کلاغه دلش شیکست ، ولی دید یه راهی هست

برای سفر به شهر ، بار و بندیلش رو بست

یه مدت از کلاغه ، هیچ کجا خبر نبود

وقتی برگشت به خونه ، از نوکش اثر نبود

داده بود عمل کنن ، منقار درازشو

فکر کرد این بار مر‌خره ، قناریه ناز

عاشقی بد دردیه (طنز)

باز کلاغ دلش شیکست ، نگاه کرد به سر و دست

آره خب، سیاه بودش! اینجوری بوده و هست

دوباره یه فکری کرد ، رنگ مو تهیه کرد

خودشو از سر تا پا ، رفت و کردش زرد زرد

رفتش و گفت: قناری! اومدم خواستگاری

شدم عینهو خودت ، بگو که دوسم داری

اخمای قناریه ، دوباره رتفش تو هم!

کله مو نگاه بکن ، گیسوهام پر پیچ و خم

عاشقی بد دردیه (طنز) 

موهای روی سرت ، وای که هست خیلی کم

فردا روزی تاس می‌شی! زندگیمون میشه غم

کلاغ رفتش خونه نگاه کرد به آیینه

نکنه خدا جونم ! سرنوشت من اینه؟!

عاشقی بد دردیه (طنز)

ولی نا امید نشد ، رفت تو فکر کلاگیس

گذاشت اونو رو سرش ، تفی کرد با دو تا لیس

کلاه گیسه چسبیدش ، خیلی محکم و تمیز

روی کله‌ی کلاغ ، نمی‌خورد حتی لیز

عاشقی بد دردیه (طنز) 

نگاه که خوب می‌کنم ، میبینم گردنتو

یه جورایی درازه ، نمیشم من زن تو

کلاغه رفتشو من ، نمیدونم چی جوری

 

وقتی اومدش ولی ، گردنش بود اینجوری

عاشقی بد دردیه (طنز)

خجالت نمی‌کشی؟ واسه گوشتای شیکم!؟

دوست دارم شوهر من ، باشه پیمناست دست کم!

دیگه از فردا کلاغ ، حسابی رفت تو رژیم

میکردش بدنسازی ، بارفیکس و دمبل و سیم

بعدش هم میرفت تو پارک ، می دویید راهای دور

آره این کلاغ ما ،‌خیلی خیلی بود صبور

عاشقی بد دردیه (طنز)

واسه ریختن عرق ، می‌کردش طناب‌بازی

ولی از روند کار ، نبودش خیلی راضی

پا شدی رفتش به شهر ، دنبال دکتر خوب

دو هفته بستری شد ، که بشه یه تیکه چوب

قرصای جور و واجور ، رژیمای رنگارنگ

تمرینهای ورزشی ، لباسای کیپ تنگ

آخرش اومد رو فرم ، هیکل و وزن کلاغ

با هزار تا آرزو ، اومدش به سمت باغ 

عاشقی بد دردیه (طنز) 

وقتی از دور میومد ، شنیدش صدای ساز

تنبک و تنبور و دف ، شادی و رقص و آواز

دل زاغه هری ریخت ! نکنه قناریه؟

شایدم عروسی بازای شکاریه!! 

عاشقی بد دردیه (طنز) 

دیدش ای وای قناری ، پوشیده رخت عروس

یعنی دامادش کیه؟ طاووسه یا که خروس؟

هی کی هست لابد تو تیپ ، حرف اولو می‌زنه!

توی هیکل و صورت ،‌ صد برابر منه

کلاغه رفتشو دید ، شوهر قناری رو

شوکه شد ، نمی‌دونست، چیز اصل کاری رو!

می‌دونین مشکل کار ، از همون اول چی بود؟

کلاغه دوچرخه داشت ،‌صاحب bmw نبود

عاشقی بد دردیه (طنز)

نتیجه اخلاقی: متاسفانه هیچ نتیجه‌ای که مبتنی بر اصول اخلاقی باشه ، نمیشه از این داستان استنتاج کرد.

نتیجه غیراخلاقی: هیچ‌وقت افراد ، علت واقعی که چرا شما رو نمی‌خوان ،‌بهتون نمی‌گن…

اصولا این تیپ سوالات که: تو فقط بگو چرا نمی‌خوای؟ تو فقط بگو مشکل من چیه… هیچ‌وقت جواب درست و حسابی بهش داده نمی‌شه!
پس خودتونو خفه نکنین

نتیجه قابل درک برای عموم قشر متوسط العقل رو به پایین: BMW از دوچرخه بهتره!

نتیجه از پیش مشخص و معلوم برای قشر دامبول جامعه:

دوماد ما باید شازده باشه … عاشقونه دلو باخته باشه
واسه عروس دل نازک ما … دو سه ملیونی اندوخته باشه

نتیجه کاربردی برای حل معضل ازدواج: حتی‌المقدور از کسی خوشتون بیاد که لااقل تو یک زمینه از شما معیوب‌تر باشه! تا احتمال ارائه جواب مثبت زیاد شه!

– آقا اجازه! ما یکی رو سراغ داریم همه چیش از ما سره ، تازه جواب بله هم داده!
– خب اتفاقا همین نشون میده که ایشون هرچه‌قدر هم که از شما سر باشن، مغزشون از شما معیوب‌تره.