عاطفی: بی دلیل

مجموعه : عاشقانه
عاطفی: بی دلیل

  

 

بیا ببین, آره بیا ببین منی که میگفتم هیچ موقع گریه نمیکنم , الان تو چه وضعی ام میان انبوهی از

 

خاطراتم نشسته ام ، و به یاد ارزوهای قدیمی ام همیشه ارزو میکردم روزی نقاش باشم تا میتوانستم

 

 رویای با تو بودن را روی صفحه ی دل حک کنم ارزو می کردم نقاش باشم تا نقش ان دو چشم سیاه

 

مهربانت را حک کنم یا ان نگاه پر از عشق صداقتت را حک کنم کاش نقاش بودم تا می توانستم ان

 

لبخند دل نشینت را حک کنم کاش کاش نقاش

 

 بودم نقشی از پیوند و وصال را به تصویر میکشیدم کاش نقاش بودم پیوند دو عاشق را به تصویر

 

میکشیدم، فکر نمیکردم روزی نقاش باشم و به جای پیوند ،رفتنت را به تصویر بکشم فکر نمیکردم روزی

 

 نقاش باشم و اشک چشمانم را شکست دل بیمارم را به تصویر بکشم فکر نمیکردم روزی نقاش باشم

 

 درد جدایی را انتظار طاقت فرسا را فراغ یار را به تصویر بکشم اری من نقاشم یک نقاش دل شکسته که

 

 روزی ارزو داشت پیوند دو عشق را به تصویر کشد ولی امروز من تصویر جدایی را به تصویر کشیدم

 

 

دوســـــــــــــــــــت داشتن دل میخــــــــــــــواد

 

 نـــــــــــــــــــــــــه دلیـــــــــــــــــــــــــل !

 

از تــــــــــــــــــــــــــــه دل دوســــــــــــــــــــــــــــت دارم

 

 بــــــــــــــــــــــــــــی دلیــــــــــــــــــــــــــــل !  

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز