عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)
 
تکناز : جالب اینجاست با این تصادف وحشتناک طرف عمرش بدنیا بوده و سالم مانده و همینطور که در عکس آخر می بینید همسرش از این که از این حادثه جان سالم مانده بسیار خوشحال میباشد !
 
به این می گن اوج خوش شانسی !!

عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)

عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)

عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)

عجب تصادفی کرده !! ( تصویری)