عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)

عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)
 
یک مرد چینی که برای خرید خانه پولهای خود را به صورت روزانه پس انداز کرده بود؛ سرانجام با رسیدن به حد نصاب تمام آن را یکجا به بانک منتقل کرد.

مقدار پولی که وی به بانک منتقل کرد ۱۶۲ هزار یوان (۲۶ هزار دلار) بوده است.

کارمندان این بانک نیز برای دسته بندی و شمردن این پول ۳ روز متوالی وقت گذاشتند در حالی که توانستند تنها ۵۰ هزار یوان این پول را شمارش کنند.

 
عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)
 
عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)
 
عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)
 
عجیب ترین سپرده گذاری در بانک توسط مرد چینی (+تصاویر)