عشق‌ها را همه با دور کمر می‌سنجند

مجموعه : عاشقانه
عشق‌ها را همه با دور کمر می‌سنجند


همه از دوست فقط چشم و دهن می‌خواهند
   روزگاریست همه عرض بدن می‌خواهند

                عشق‌هارا همه بادور کمرمی‌سنجند
                  آنچه دیدند به مقیاس نظر می‌سنجند

                               خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد
                                   عشق‌هایی که سر پیچ خیابان برسد

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز